Wim Bouwman ontvangt J.B. Westerdijkprijs 2024

Nieuws - 10 januari 2024 - Communication TNW

Tijdens het nieuwjaarsontbijt 2024 van de faculteit Technische Natuurwetenschappen heeft dr. Wim Bouwman (Radiation Science and Technology) de prestigieuze J.B. Westerdijkprijs ontvangen. Hij ontving de prijs voor zijn uitzonderlijke bijdragen aan het onderwijs.

Wim Bouwman heeft een lange staat van dienst bij de TU Delft, als onderzoeker en als docent. Als je naar zijn eigen website gaat en klikt op 'onderwijs', is het eerste wat je leest: "Ik ben dol op lesgeven, het geeft me veel inspiratie. Ik leer veel van al mijn studenten." Studievereniging VvTP vertelde dat tijdens de evaluatie van zijn eerstejaars cursus de studenten het allemaal een interessant en goed opgebouwd vak vonden. De VvTP schreef: "De feedback was zo positief, dat we de studenten expliciet moesten vragen of er helemaal geen verbeterpunten waren."

Wim Bouwman was niet tevreden met alleen het geven van een uitstekend onderwijs, hij wilde zijn materiaal ook delen met de rest van de wereld en maakte daarom samen met twee collega's een open interactief tekstboek over hun onderwijsprogramma, dat in november 2023 werd gepubliceerd. De programmadirecteur gaf in zijn aanbeveling ook commentaar op dit boek: "Het inspireert me om te zien hoe hij het boek en het onderwijsprogramma gebruikt om de visie van de faculteit tot uitvoering te brengen door studenten verschillende manieren te bieden om zich de stof eigen te maken." Tot slot is Wim Bouwman ook zeer actief betrokken bij het herontwerp van het BSc-curriculum voor Technische Natuurkunde.