Regionale samenwerking

De TU Delft bevindt zich in een dichtbevolkte, dynamische regio die zowel op wetenschappelijk als op industrieel gebied toonaangevend is, met partners zoals de gemeente Delft, de provincie Zuid-Holland, de haven van Rotterdam, de Metropoolregio, de Zuidvleugel en the Innovationquarter en onze collegaā€™s aan de Haagse Hogeschool en LDE-partners in Leiden en Rotterdam. Leidend bij onze activiteiten is onze globale ambitie, waarbij we ons tegelijkertijd sterk bewust zijn van onze nationale en lokale wortels; een krachtige verbinding met onze omgeving is hierbij van groot belang.

Er zijn talloze samenwerkingsprojecten met partners in de regio. Een selectie:

Leiden-Delft-Erasmus (LDE)
Bij samenwerkingsprojecten in de regio maken we goed gebruik van de complementariteit van de universiteiten in de regio via de LDE alliantie: een samenwerkingsverband waarmee de Universiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit samenwerken op het gebied van onderzoek, onderwijs en valorisatie. Er zijn acht LDE Centres, multidisciplinaire en interuniversitaire thematische onderzoekscentra onder de vlag van de alliantie.

Proeftuinen in de regio
In de regio bevinden zich tal van proeftuinen voor wetenschappelijk onderzoek, deze living labs of fieldlabs zijn plekken waar onderwijs en onderzoek integraal deel uitmaken van het werken aan maatschappelijke uitdagingen. Op de TU Delft Campus bevindt zich de proeftuin The Green Village, voor systeeminnovaties voor een duurzame toekomst. Innovaties op het vlak van verschillende duurzaamheidsopgaven worden op het terrein daadwerkelijk ontwikkeld, getest en gedemonstreerd. Medical Delta is het medisch-technologische consortium van de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus MC en het Leids Universitair Medisch Centrum, plus overheden, science parks en zo'n 150 bedrijven. Onderdeel van dit consortium zijn de verschillende Medical Delta Living Labs. De TU Delft werkt ook samen met het Leids Universitair Medisch Centrum en het Erasmus Medisch Centrum in HollandPTC, een zelfstandige kliniek en onderzoekscentrum voor protonentherapie op de campus van de TU Delft. Verder is samen met de gemeente Delft, de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de provincie Zuid-Holland is het Researchlab Automated Driving Delft (RADDelft) opgericht, dit lab op de campus van de TU Delft biedt ruimte aan experimenten met automatisch vervoer in levensechte situaties. Op het gebied van water- en deltatechnologie werkt de TU Delft samen met verschillende partners binnen VPdelta, een samenwerkingsprogramma waarmee in binnen- en buitenlandse proeftuinen oplossingen voor deltavraagstukken worden getest en ontwikkeld.

Regionale Innovatieclusters
Naast deze  proeftuinen is de TU Delft ook onderdeel van verschillende regionale innovatieclusters. In RoboValley werken meer dan 170 roboticaonderzoekers met verschillende specialisaties samen met andere experts, entrepreneurs en beleidsmakers uit de publieke en de private sector: een uniek netwerk met het TU Delft Robotics Institute als hart. De Bioprocess Pilot Facility B.V. (BPF) op de Biotech Campus Delft is een open access faciliteit waar kennisinstituten en bedrijven nieuwe, duurzame productieprocessen ontwerpen. Binnen SmartPort, een samenwerkingsverband van de TU Delft met het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, TNO, Deltares en de Erasmus Universiteit, wordt wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd voor en door de bedrijven in de Rotterdamse haven. Binnen Clean Tech Delta werkt de TU Delft samen met andere kennisinstituten, universiteiten, gemeenten en bedrijven aan cleantech initiatieven. In Greenport West-Holland werkt de TU Delft samen met ondernemers, overheden en kennisinstellingen aan een duurzame en vitale toekomst voor het regionale tuinbouwcluster. Het The Hague Security Delta is een netwerk van kennisinstituten, overheden en bedrijven op het gebied van innovatie in veiligheid. 

Samenwerking met bedrijven in de regio
Ook met partners op het TU Delft Science Park worden verschillende onderzoeksfaciliteiten gedeeld, zoals windtunnels, een chip faciliteit en een high-voltage laboratorium. Delft Technology Partners, een samenwerking tussen de TU Delft en Gemeente Delft, biedt ondersteuning aan kennisintensieve technologiebedrijven die zich in Delft willen vestigen. Yes!Delft biedt start-up programmaā€™s aan tech startups op het gebied van Blockchain, MedTech, Kunstmatige Intelligentie, Aviation, CleanTech, Robotica en Complex Technology. De TU Delft is ook partner in Innovation Quarter, dat naast het ondersteunen van innovatieve bedrijven die zich in Zuid-Holland willen vestigen, ook samenwerkingen organiseert tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid op complexe maatschappelijke opgaven.

Op deze en andere gebieden ontplooien allerhande teams binnen de universiteit nieuwe strategische samenwerkingsverbanden, met andere universiteiten en met particuliere en maatschappelijke partners.