Diversiteit en inclusie

De TU Delft zet zich sterk in om een ​​universiteit te worden die de hoogste normen van onderwijs en onderzoek nastreeft op basis van waarden van diversiteit, rechtvaardigheid en inclusie. Een universiteit die inclusief is voor iedereen, een rijke en diverse werk- en studieomgeving biedt, gelijke kansen biedt en mensen samenbrengt. Het respecteren en omarmen van individuele verschillen staat centraal voor medewerkers en studenten om te floreren, zich thuis te voelen, zich veilig te voelen en hun volledige potentieel te bereiken.