Ombudsfunctie

De TU Delft heeft twee ombudsfunctionarissen: één voor medewerkers en één voor studenten.

Ombudsfunctionaris Personeel

Speelt er op de werkvloer een probleem dat tot een dilemma of conflict kan leiden en kom je er samen niet uit? Dan kun je contact opnemen met de Ombudsfunctionaris Personeel. Deze ondersteunt individuele medewerkers, teams en leidinggevenden bij het analyseren en oplossen van lastige kwesties. Je kunt er onder meer terecht als je vastloopt bij het bespreekbaar maken van ongewenst gedrag dat je ervaart of waarneemt. Contacten met de ombudsfunctionaris voor personeel zijn strikt vertrouwelijk.

De Ombudsfunctionaris Personeel is onpartijdig en onafhankelijk. In het kader van haar bemiddelende rol kan zij adviseren over de aanpak van de situatie waarbij zij oog heeft voor de belangen van alle betrokkenen. Bij een bemiddelingsgesprek treedt zij op als faciliterend gespreksleider. Als daar aanleiding toe is, kan de Ombudsfunctionaris ook een onderzoek instellen. De Ombudsfunctionaris doet geen juridisch bindende uitspraken. Zoek je in eerste instantie vooral een luisterend oor, dan kun je ook altijd contact opnemen met een van de vertrouwenspersonen van de TU Delft.

De TU Delft Ombudsfunctionaris Personeel is Birgitte Peters. Zij is te bereiken via b.d.peters@tudelft.nl of telefonisch via  015-27 85439 / (06) 38 55 69 86. Meer informatie is te vinden op het TU Delft Intranet.

Ombudsfunctionaris Studenten

Het je een probleem, conflict of dilemma door het gedrag of de handelwijze van een andere student, een medewerker of een organisatieonderdeel van de TU Delft? Krijg je het zelf niet opgelost bijvoorbeeld met hulp van bijvoorbeeld je studieadviseur of het Centraal Klachtenloket? Neem dan contact op met de Ombudsfunctionaris Studenten.

De Ombudsfunctionaris luistert en denkt met je mee. Zij kan ook vanuit een onafhankelijke en onpartijdige positie bemiddelen tussen de student en andere betrokkenen bij een kwestie of een advies uitbrengen aan het bevoegd gezag (dat is het College van Bestuur of de decaan van de faculteit). Alle gesprekken met de Ombudsfuctionaris Studenten zijn vertrouwelijk.

De TU Delft Ombudsfunctionaris Studenten is Carin Wensveen. Zij is te bereiken via c.g.m.wensveen@tudelft.nl of telefonisch via 015-2782389 / 06-43213534.

Meer weten? Kijk hier bij de veel gestelde vragen.

Jaarverslagen

​​​​

Interesse in de jaarverslagen van het team van vertrouwenspersonen? Kijk dan hier.