TU Delft geselecteerd als ELLIS-unit voor AI en machine learning

Nieuws - 12 december 2019 - Webredactie Communication


Het European Laboratory for Learning and Intelligent systems (ELLIS) heeft de TU Delft geselecteerd als een van haar units voor excellent Europees onderzoek op het gebied van Artificial Intelligence (AI) en machine learning. De unit bestaat uit toponderzoekers die werken aan fundamentele uitdagingen in AI, met een focus op onderzoeksexcellentie en maatschappelijke impact.

De Delftse ELLIS-unit richt zich op het gebruik van leertechnologieen om complexe vraagstukken aan te pakken en intelligente systemen aan te passen aan hun omgeving en sociale omstandigheden. De belangrijkste doelstellingen van de Delftse ELLIS-unit zijn:

1. onderzoek naar intelligente systemen die de tand des tijds kunnen doorstaan en die voldoende ā€˜meaningful human controlā€™ hebben.

2. te begrijpen hoe sociaal bewuste AI kan worden gebruikt om de doeltreffendheid en efficiƫntie van complexe sociaal-technische systemen en de kwaliteit van leven voor alle leden van de samenleving te verbeteren

3. nieuwe AI-methoden te ontwikkelen - specifiek in de context van technische systemen zoals infrastructuren en robots - voor het nemen van complexe maar verklaarbare beslissingen, bijvoorbeeld door samenwerking tussen mensen en AI om de gevolgen van dergelijke beslissingen te onderzoeken.

In dit kader biedt de ELLIS Delft unit unieke onderzoeks- en onderwijscapaciteiten aan vooraanstaande wetenschappers op de volgende gebieden:

- sequential decision making (bv reinforcement learning, scheduling) met toepassingen in domeinen als robotica, vision, zelfrijdende auto's, slimme energiesystemen, transport, slimme steden en cyberveiligheid,

- interactie (multi-agent/actor besluitvorming), met toepassingen zoals in mens-AI interactie en samenwerking, crowdsourcing en webtechnologieƫn,

- machine learning technologieen voor bio-informatica in de context van gezond leven, diagnose en preventie van ziekten en microbiologische industriƫle processen.

De Delftse ELLIS-eenheid staat onder leiding van prof. dr. Robert Babuska, ondersteund door Frans Oliehoek en Jens Kober (advisory board).

Over ELLIS

Het European Laboratory for Learning and Intelligent systems (ELLIS) is een pan-Europees initiatief dat in 2018 van start is gegaan om de Europese topkwaliteit van het onderzoek op het gebied van machine learning en aanverwante gebieden te bevorderen. Dit initiatief voor het bijeenbrengen en steunen van Europees toptalent op het gebied van machine learning mobiliseert meer dan 200 miljoen euro aan financiering in heel Europa voor de komende 5 jaar. In 2019 kondigde ELLIS de oprichting aan van de eerste 17 ELLIS-eenheden in 10 Europese landen en Israƫl. Naast Delft is ook Amsterdam geselcteerd als ELLIS unit.

De oprichting van de ELLIS-units is de volgende stap in de realisatie van de ELLIS-visie van een intergouvernementeel Europees AI-programma met meerdere ELLIS-instituten die multidisciplinair onderzoek van wereldklasse uitvoeren op het gebied van machine learning en aanverwante gebieden.

Meer informatie

Persbericht Europees Laboratorium voor Leren en Intelligente Systemen (ELLIS)