Studenten TU Delft maken ontwerp beademingsapparaat online beschikbaar voor internationaal gebruik

Nieuws - 06 mei 2020 - Webredactie Communication


De studenten van OperationAIR hebben binnen korte tijd een noodbeademingsapparaat voor coronapatiënten ontwikkeld. Na de benodigde  testprocedures is het ontwerp van de ‘AIRone’ nu samen met alle bijbehorende documentatie online beschikbaar gesteld, zodat andere landen en initiatieven hier gebruik van kunnen maken.


Het initiatief OperationAIR is op 16 maart gestart onder leiding van prof.dr.ir. Jaap Harlaar, opleidingsdirecteur van Klinische Technologie. Vijftig studenten van de TU Delft hebben de afgelopen zeven weken gewerkt aan het ontwikkelen van een noodbeademingsapparaat voor coronapatiënten. In drie weken tijd wist het team een werkend prototype in elkaar te zetten, gebaseerd op de eisen voor het adequaat beademen van coronapatiënten. 

Testprocedures

De afgelopen weken zijn er verschillende testen uitgevoerd met de AIRone, waaronder functionele testen, mechanische veiligheidstesten, elektrische veiligheidstesten, gebruikerstesten en design testen. Marijn Mostert, hoofd van het testteam vertelt: “Zo hebben we bijvoorbeeld getest of de foutmarges van de ingestelde variabelen binnen de gestelde normen vallen, of de AIRone voldoet aan de elektrische veiligheidseisen en of het apparaat stabiel en robuust is. Daarnaast hebben we met verschillende intensivisten, technisch geneeskundigen en een IC verpleegkundige gebruikerstesten gedaan.” Bij die testen is vooral gelet op gebruiksgemak, veiligheid en toepasbaarheid. De gebruikers hebben aangegeven dat ze de AIRone zouden gebruiken in een noodsituatie waarbij er een tekort is aan reguliere apparatuur. Daarnaast is gekeken of de handleiding duidelijk is en of het design voldoet aan de ziekenhuis standaarden. “Aan de hand van de uitkomsten van de testen, hebben wij de AIRone aangepast. Inmiddels is het ontwerp definitief en staat het ontwerp samen met de testresultaten en andere documentatie op een open source platform, zodat andere initiatieven met de AIRone aan de slag kunnen.” aldus Marijn.

Momenteel is OperationAIR nog in gesprek met DEKRA, een officiële certificeringsinstantie, om de technische documentatie en het risicomanagement systeem te laten beoordelen. DEKRA stelt een rapport op met advies over het gebruik en de veiligheid van de AIRone.

Productie

In Nederland is het aantal IC opnames, en daarmee de noodzaak voor beademingsapparatuur, flink afgenomen. Aanvankelijk hadden de studenten nog als doel om 500 noodbeademingsapparaten te leveren voor Nederland, om de voorziene tekorten op te vangen. Josephine Dumas, hoofd van het realisatieteam legt uit dat dit niet meer van toepassing is: “Met de dalende trend verwachten wij, in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), dat dit aantal nu niet nodig zal zijn in Nederland. Wij richten ons daarom op de productie van 80 apparaten. Op deze manier kunnen wij het hele productieproces doorlopen, zodat we optimaal voorbereid zijn om de productie weer te starten als er toch tekorten ontstaan. Het doorlopen van het gehele proces is daarnaast belangrijk voor de internationalisering van de AIRone, zodat goed advies kan worden geven aan andere initiatieven.”

Internationalisering
Aangezien de urgentie in Nederland is gedaald, gaat OperationAIR zich richten op de internationale verspreiding van hun opgedane kennis. De studenten willen door het beschikbaar stellen van hun ontwerp andere landen helpen waar de nood voor beademingsapparatuur nog steeds hoog is. Max Ligtenberg, hoofd van het internationaliseringsteam: “De afgelopen weken hebben wij veel vragen gekregen van initiatieven uit het buitenland. Er is ons gevraagd of wij ook voor andere landen gaan produceren en of wij ons ontwerp en aanpak willen delen.” Er is in het buitenland veel vraag is naar beademingsapparatuur, zowel in Europese landen als landen in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Daarom hebben de studenten besloten om naast het delen van onze documentatie ook nadrukkelijk support aan te bieden aan initiatieven die hierom vragen. Max: “Door ons ontwerp te delen, klaar te staan voor vragen over de ontwikkeling, productie of implementatie en hulp aan te bieden, hopen wij andere landen te kunnen helpen bij het opvangen van een tekort aan beademingsapparatuur.”

Air4All
Operation is onderdeel van ‘Air for All’, een overkoepelend initiatief van de TU Delft dat bestaat uit drie projecten die elk een ander soort beademingsapparaat ontwikkelen. Deze groep bestaan uit ‘Project Inspiration’, ‘BTB - Breathe’ en ‘OperationAIR’. Met een breder portfolio werken ze samen aan het globale tekort aan beademingsapparatuur. Meer informatie hierover is te vinden op https://tudelft-bmech-coronavirus.nl/.

Meer informatie over OperationAIR is te vinden op www.operationair.org.
Het ontwerp en documentatie van de AIRone is te vinden op https://osf.io/mn7xq/

OperationAIR

Ontwerp en documentatie:
https://osf.io/mn7xq/ 

Dimmy van Ruiten

Persvoorlichter TU Delft