Nieuwe verklaring van EU groep over ethiek en governance voor een verantwoorde toekomstplanning

Nieuws - 21 juni 2021 - Webredactie

De Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en nieuwe technologieën (EGE) heeft haar Verklaring "Waarden voor de toekomst: de rol van ethiek in Europees en mondiaal bestuur" gepubliceerd. Hoogleraar Jeroen van den Hoven is lid van de EGE en rapporteur van deze verklaring. In de verklaring wordt gesteld dat alleen een diepgaande en inclusieve discussie over waarden een gedeelde, egalitaire en duurzame toekomst kan garanderen. De verklaring is overhandigd aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de EU.

Over de Europese groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën (EGE)

De EGE is een onafhankelijk, multidisciplinair orgaan dat door de voorzitter van de Europese Commissie is benoemd en advies geeft over alle aspecten van het beleid en de wetgeving van de Commissie waarin ethische, maatschappelijke en grondrechtendimensies raakvlakken hebben met de ontwikkeling van wetenschap en nieuwe technologieën. Het werd in 1991 opgericht door voorzitter Jacques Delors. De groep brengt verslag uit aan de voorzitter en aan het college van commissarissen als geheel, onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de commissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur, onderwijs en jeugdzaken. In het laatste mandaat heeft de groep advies uitgebracht over onderwerpen als kunstmatige intelligentie (2018), de toekomst van werk (2018), COVID-19 en gezondheidscrises (2020, drie leveringen) en genome editing (maart 2021).