Onderzoek naar circulariteit in ziekenhuizen krijgt 5,3 miljoen

Nieuws - 01 augustus 2023 - Webredactie

Een consortium van Nederlandse ziekenhuizen en universiteiten heeft 5,3 miljoen euro gekregen van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Het doel van het consortium is om ziekenhuizen duurzamer en toekomstbestendiger maken.

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2-footprint van Nederland. Daarom pleit de Nederlandse overheid voor meer duurzame zorg (Green Deal Duurzame Zorg 3.0).

De Evidence-based Strategies to create Circular Hospitalls: Applying the 10-Rs framework to healthcare (ESCH-R) project gaat deze uitdaging aan met de missie om de acceptatie van circulaire interventies in ziekenhuizen te versnellen en de milieu-impact van de gezondheidszorg te verminderen. De onderzoeksvraag is: Hoe kunnen ziekenhuizen afstappen van medische verbruiksartikelen voor eenmalig gebruik om de transitie naar circulariteit te maken?

Het interdisciplinaire onderzoeksteam gaat samen met verschillende partners strategieën ontwikkelen die circulair, veilig en schaalbaar zijn. Op lange termijn moet ESCH-R bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige zorg.

Het consortium wordt geleid door Nicole Hunfeld van Erasmis MC in Rotterdam, en bestaat uit verschillende universiteiten, onderzoekcentra en maatschappelijke partners.

Saba Hinrichs en Willem Auping van de TU Delft werken mee aan dit onderzoek. Hun rol is om te kijkern naar de hele systeemverandering. Wat zijn de barrières en mogelijkheden op gebied van beleid en bestuur?

Hinrichs: “We gaan de volledige cyclus van een apparaat volgen. Denk aan de handschoenen die in ziekenhuizen worden gebruikt: hoe zijn ze verpakt en wat kunnen we doen aan de manier waarop ze verpakt zijn? Hoe worden ze ingekocht en kunnen we mensen motiveren om op een andere manier te kopen? OF misschien kunnen we juist de manier waarop de handschoenen worden gebruikt of gerecycled aanpassen.”

De subsidie betekent een erkenning van het belang van het onderwerp. De CO2-uitstoot in de zorg moet omlaag. Het ESCH-R-project wordt een koploper en zet belangrijke stappen richting een circulaire toekomst.

Lees het NWO-persbericht voor meer informatie.