Onderzoek

De onderzoeksmissie van de afdeling MAS is het verbeteren van ons begrip van hoe besluitvorming, verandering en coördinatie van socio-technische systemen plaatsvindt. We doen dit met als doel systeeminterventies te ontwerpen die gerechtvaardigd zijn worden voor de diverse waarden die inherent zijn aan moderne samenlevingen en om actoren binnen deze systemen voldoende handelsperspectief te bieden. Daarbij beschrijven we systemen en processen empirisch, modelleren we ze (analytisch en computationeel), analyseren we ze en ontwerpen we interventies voor ze met behulp van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve benaderingen.

Stories of Science

Het centrale uitgangspunt van ons onderzoek is dat het ontwerpen en managen van systeemveranderingen voortdurend onderhevig is aan spanningen. Deze spanning komt voort uit verschillende kenmerken van de moderne samenleving:

  • Grote maatschappelijke uitdagingen dwingen systemen onverbiddelijk om te veranderen en zich aan te passen;
  • Er is een verscheidenheid aan spelers, vaak met tegenstrijdige belangen, die bijna allemaal van elkaar afhankelijk zijn;
  • Socio-technische systemen hebben geen duidelijke grenzen en verschillende actoren zullen het systeem op verschillende manieren definiëren, afhankelijk van hun perspectieven.;
  • Er is grote onzekerheid en een overvloed aan ambigue informatie over de prestaties van zowel systemen als actoren;
  • Actoren hebben of ontwikkelen tegenstrijdige percepties met betrekking tot het systeem zelf, de prestaties en vereisten voor bestuur.

Veranderingen die van invloed zijn op deze systemen gaan steeds sneller en dynamischer, waarbij verstoringen het bestuur beïnvloeden en de besluitvorming bemoeilijken, waardoor nieuwe coördinatie- en bestuursoplossingen nodig zijn.