Over TBM

Systems, Governance, Values.

Vanuit deze drie perspectieven modelleren en ontwerpen we innovatieve oplossingen voor de prangende maatschappelijke uitdagingen van vandaag.

Meer over ons

Of lees verder

Welkom bij TBM

De faculteit Techniek, Bestuur en Management wil de toekomst helpen vormgeven met onderzoek, onderwijs en innovatie van wereldklasse.

In de huidige maatschappij, waarin vraagstukken zich niet laten oplossen met één enkele benadering of vanuit één perspectief, onderzoeken we de interactie tussen samenleving en technologie. We zijn sterk in het analyseren en modelleren van de complexe socio-technische systemen waarin deze vraagstukken zich afspelen en in het ontwikkelen van oplossingen om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.
Onze focus ligt daarbij op maatschappelijke vraagstukken op gebieden als de digitale samenleving, klimaatverandering & energietransitie, verstedelijking, transport, veiligheid, en gezondheid & welzijn. We combineren daarbij inzichten van de technische wetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, kijkend en handelend vanuit drie perspectieven: systemen, waarden en governance. Ons uitgebreide netwerk is zowel nationaal als internationaal georiënteerd. 

Aukje Hassoldt
Decaan

Overig