Onderzoek

De Faculteit Technologie, Beleid en Management combineert inzichten uit de ingenieurswetenschappen met inzichten uit de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De missie van de faculteit is het ontwikkelen van robuuste modellen en ontwerpen om de complexe uitdagingen van de huidige genetwerkte, verstedelijkte kennismaatschappij op te lossen.

De faculteit bestaat uit drie nauw samenwerkende afdelingen, elk met een ander perspectief op de aanpak van deze complexe maatschappelijke uitdagingen: systemen, bestuur en waarden. De slimme combinatie van deze drie perspectieven vormt de kern van Comprehensive Engineering, en is de belangrijkste drijfveer van de faculteit. De belangrijkste toepassingsdomeinen van de faculteit, waarin het merendeel van de onderzoeksprojecten kan worden geclusterd, zijn: energie, klimaat, mobiliteit, ICT, water, en cyber.

   |  Stories of Science

/* */