Onderzoek

De faculteit Techniek, Bestuur en Management (TBM) onderzoekt urgente maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken die gerelateerd zijn aan technologie. Wat TBM uniek maakt is haar integrale benadering van het onderzoeken en vormgeven van socio-technische systemen. Dat doen we door de kennis van technische wetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen bij elkaar te brengen. We verrichten al sinds onze oprichting pionierswerk op dit gebied, en we blijven werken aan het uitbouwen van onze voortrekkersrol in het onderzoeken van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken rond technologische ontwikkelingen in complexe omgevingen. 

In de huidige maatschappij, waarin vraagstukken zich niet laten oplossen met één enkele benadering of vanuit één perspectief, onderzoeken we de interactie tussen samenleving en technologie. We zijn sterk in het analyseren en modelleren van de complexe socio-technische systemen waarin deze vraagstukken zich afspelen en in het ontwikkelen van oplossingen om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Onze focus ligt daarbij op maatschappelijke vraagstukken op gebieden als de digitale samenleving, klimaatverandering & energietransitie, verstedelijking, transport, veiligheid, en gezondheid & welzijn. We combineren daarbij inzichten van de technische wetenschappen, sociale wetenschappen en geesteswetenschappen, kijkend en handelend vanuit drie perspectieven: systemen, waarden en governance. 

   |  Stories of Science