TU Delft heeft ambitieuze plannen voor duurzaamheid in de onderwijsprogramma's, onderzoeksprojecten en bedrijfsvoering. Tijdens zijn bestuursjaar bij GreenTU werkte masterstudent Industriële Ecologie, Quan van der Knokke, aan een platform waar (toekomstige) studenten cursussen en keuzevakken met focus op duurzaamheid, klimaat of SDG's kunnen vinden: de GreenDatabase.

Hoe kwam dit project op jouw pad?

Quan van der Knokke begon bij het bestuur van het universitaire groene kantoor, GreenTU, als secretaris tijdens zijn tweede masterjaar. Hij was op zoek naar een kans om een verschil te maken op het gebied van duurzaamheid in het echte leven, buiten de vakken die hij volgde. Werken voor TU Delft was een geweldige kans, waar hij veel kon leren en kon bijdragen aan een groenere universiteit op vele manieren.

Waarom was dit project noodzakelijk?

Een van de projecten tijdens zijn bestuursjaar, en waarschijnlijk waar ik het meest trots op ben, is de Groene Database. Mijn voorgangers bij GreenTU hadden dat mensen een manier zoeken om gemakkelijk en snel informatie te vinden over duurzaamheid aan en rond de universiteit, zoals: duurzaamheid-gerichte keuzevakken, scriptieprojecten, evenementen, studentengroepen en nog veel meer. Deze informatie was nogal moeilijk te vinden voor mensen die ernaar zochten. Tot nu toe had GreenTU alleen een voorstel kunnen doen voor een databaseplatform. Als iemand met affiniteit voor data, ervaring met programmeren en die twee jaar eerder hetzelfde probleem had ondervonden bij het zoeken naar een bachelor thesis, was dit een ideaal project voor mij om op te pakken.

Kun je meer vertellen over het project?

Eerst moest ik een inventarisatie maken van duurzaam onderwijs. Het GreenDatabase-project had twee kanten: het bouwen van het platform en het verzamelen van gegevens om te delen op het platform. De eerste release van de database bevatte één soort informatie: alle cursussen aan de TU Delft, gecategoriseerd en ingedeeld op basis van duurzaamheid gerelateerde onderwerpen in de cursusinhoud of leerdoelen, en mogelijke SDG's waarmee het verband hield.

Het verzamelen van gegevens was een intensief project dat samenwerking vereiste van GreenTU en de facultaire GreenTeams met Monika Roeling, onderzoeker voor duurzaamheid in het onderwijs bij het Sustainability Project-coreteam van TU Delft. Haar oorspronkelijke missie aan de TU Delft was het maken van een inventarisatie van de huidige staat van duurzaam onderwijs - wat perfect aansloot bij het GreenDatabase-project. Monika voerde een zorgvuldige, handmatige inventarisatie uit van alle cursussen aan de TU Delft (meer dan 2000!), en beoordeelde ze op basis van hun studiegidsbeschrijving, met ondersteuning van de GreenTeams waar mogelijk. We breidden haar onderzoek uit met behulp van AI, waarbij we ChatGPT automatiseerden om elke beoordeelde cursus te bekijken en de inhoud ervan te relateren aan SDG's. Natuurlijk moest al deze data opnieuw handmatig worden gecontroleerd om de geldigheid ervan te waarborgen - het is een continu werk in uitvoering.

Wat was jouw rol binnen het project?

Mijn belangrijkste focus lag op het bouwen van de GreenDatabase. Om al deze gegevens voor iedereen toegankelijk te maken, kreeg ik de kans om een aangepast script te ontwikkelen op de website van de TU Delft. Ik denk dat ik best trots kan zijn op de manier waarop ik dit heb laten werken: in plaats van handmatig inhoud in te typen in het beheersysteem van de website, las dit script gegevens uit een spreadsheet op Google Sheets. Elke tab was een ander type gegevens (voor nu alleen cursussen), elke rij was een gegevenselement (een cursus) en elke kolom was een eigenschap (bijv. een cursuscode, tot welke faculteit of opleiding een cursus behoorde, gerelateerde SDG's, enz.). En vervolgens rendeerde het deze als TU Delft-stijlkaarten op de website en creëerde filters en een sorteerveld. Het was zelfs meertalig, afhankelijk van of de gebruiker in het Engels of Nederlands aan het browsen was!

Herkende je onderwerpen uit je mastercursus tijdens het veldwerkproject?

Al het werk bij GreenTU was nauw verbonden met duurzaamheid, zoals mijn studieprogramma, de MSc Industrial Ecology. Dus werken aan dit project was een geweldige manier om TU Delft-vaardigheden zoals data-analyse en programmeren in de praktijk te brengen. Misschien nog belangrijker: het was een uitdaging om op te lossen met een slimme oplossing - dat is het soort denkoefening dat heel nuttig is om goed in te zijn, als technische student (en daarbuiten!). Ik beweer niet dat duurzaamheid een onderwerp is dat beperkt is tot Industriële Ecologie, dus ik zou elke student met interesse in milieu en klimaat aanraden om te zien hoe hun studiegebied zich verhoudt tot duurzaamheid, en hun facultaire GreenTeam te volgen of er misschien lid van te worden.

Waar ben je het meest trots op?

Het vervullen van het bestuursjaar bij GreenTU was een van de beste keuzes die ik maakte als student. Eerlijk gezegd ben ik blijer met die keuze dan met mijn keuze voor mijn bachelor, minor, master of scriptieprojecten (waar ik ook zeer tevreden mee ben). Het GreenDatabase-project is daar een perfect voorbeeld van: iets doen dat nuttig is voor anderen, op een nieuwe manier, terwijl je samenwerkt met anderen om het beste resultaat mogelijk te maken. Er waren wat uitdagingen onderweg, vooral omdat de hoeveelheid data te groot leek om door te komen en de hindernissen om het op de website van TU Delft te krijgen zeer groot leken. Maar door samen te werken en innovatieve oplossingen te gebruiken (in dit geval AI) om een deel van het werk te verwerken, kunnen we nu terugkijken op een goed uitgevoerd project.

Hoe zal het project verdergaan?

Het GreenDatabase-project is verre van voltooid. Er kunnen meer soorten gegevens worden toegevoegd (denk aan mogelijke scriptieprojecten, of een overzicht van onderzoekers die werken aan duurzaamheid, of een lijst van clubs of studentenverenigingen of evenementen die zich richten op duurzaamheid). Gelukkig is er een nieuw studentenbestuur bij GreenTU dat voor deze stappen kan zorgen, naast hun hoofdtaken om studenten te vertegenwoordigen en het Sustainability Project Team van TU Delft te ondersteunen bij de uitdagingen van het worden van een klimaatneutrale, circulaire en klimaatadaptieve universiteit tegen 2030.

Helaas komt aan alle bestuursjaren een einde. Dus wat mezelf betreft, ben ik overgestapt op het doen van mijn scriptieproject (een levenscyclusanalyse naar duurzame binnenvaart, voor de Provincie Zuid-Holland), en kijk ik ernaar uit om af te studeren en te werken aan meer impactvolle projecten die zich richten op klimaat en milieu.