Health & Care

In een wereld waarin de gezondheidszorg voortdurend onder druk staat, zijn innovatieve oplossingen van cruciaal belang. Stel je voor dat we de toekomst kunnen voorspellen en patiëntenstromen in noodsituaties zoals de coronapandemie nauwkeurig kunnen beheren. Of dat we levensbedreigende ziektes kunnen verbeteren.

Ontdek het verhaal achter onze onderzoekers. Hoe zetten zij zich in voor het creëren van een veerkrachtige, eerlijke en duurzame toekomst van de gezondheidszorg?

Ontdek wat we doen

Of lees verder

De gezondheidszorg staat onder druk. Medische professionals willen hun patiënten de beste en de juiste zorg bieden, maar hebben te maken met uitdagingen als personeelstekort, stijgende zorgkosten, demografische verschuivingen en mogelijke nieuwe pandemieën. De combinatie van deze en andere actoren maken de gezondheidszorg een complex socio-technisch systeem. In een wereld die zo gecompliceerd is zijn veranderingen moeilijk door te voeren en is er bijvoorbeeld behoefte aan een beter begrip van ziektedynamiek en betere en evenwichtigere besluitvorming.

Om ons complexe zorgsysteem goed te begrijpen, gebruiken onderzoekers van TBM hun expertise op het gebied van analyse van deze socio-technische systemen. Vervolgens bootsen we systemen na door modellen te ontwikkelen zodat we een nog dieper inzicht krijgen, maar ook eventuele verbeteringen voor de toekomst kunnen ‘testen’. We ontwerpen bijvoorbeeld een model dat berekent wat er gebeurt met patiëntenstromen in het hele gezondheidssysteem bij rampscenario’s als de coronapandemie. Met deze inzichten in de hand helpen we oplossingen te ontwikkelen die bijdragen beter beleid en goed onderbouwde besluitvorming. Ook als het gaat om uitdaging als optimale spreiding van ziekenhuizen over het land of over de behandeling van ziektes als kanker. Ons doel is een bijdrage te leveren aan een veerkrachtig, eerlijk en duurzaam zorgsysteem.

Subthema's

Resilient health systems

Water

Infrastructures & Governance

Treatment

Disasters

Responsible Innovation

Serious gaming

Open science

Participatory systems

Safety & security

Ontmoet onze onderzoekers