Naomi van der Linden krijgt NWO financiering toegekend voor ‘Nurse Intention study’

Nieuws - 06 juli 2023 - Webredactie

Naomi van der Linden is een van de 61 onderzoekers die financiering heeft gekregen vanuit de SGW Open Competitie XS van NWO. Dit zijn subsidies van maximaal € 50.000, bedoeld om veelbelovende ideeën, vernieuwende en risicovolle initiatieven binnen de Sociale en Geesteswetenschappen (SGW) mogelijk te maken. Met het onderzoeksproject Nurse Intention study wil Van der Linden een methode ontwikkelen om de "intentie om te blijven" van verpleegkundigen op te nemen in economische evaluaties van interventies in de gezondheidszorg. 

Over Nurse Intention study

Er is een groot tekort aan verpleegkundigen, waardoor de gezondheidszorg onhoudbaar wordt. Een potentiële oplossing is vergroting van de doelmatigheid, bijvoorbeeld door nieuwe technologieën en/of centralisatie. Dergelijke veranderingen kunnen het werk van verpleegkundigen sterk veranderen, en hierdoor ook het personeelsverloop. Momenteel wordt dit niet meegenomen in economische evaluaties van zorginterventies, waardoor interventies die tot doel hebben de bemensbaarheid of kosteneffectiviteit van zorg te verbeteren, het tegenovergestelde kunnen doen. Deze studie heeft tot doel om een methode te ontwikkelen voor het in economische evaluaties kwantitatief meewegen van de impact van zorginterventies op de intentie van verpleegkundigen om ergens te blijven werken.