Climate & Energy

Iedere dag wordt het topic 'Klimaatverandering' aangetipt. Maar wat betekent dit nu voor onze leefomgeving? Kunnen we de klimaatverandering terugdringen door middel van de energietransitie? Welke aspecten zijn hierbij van groot belang?

Ontdek het verhaal achter onze onderzoekers. Hoe zetten zij zich in om klimaatverandering tegen te gaan en de energietransitie te versnellen?

Ontdek wat we doen

Of lees verder

Over de hele wereld verandert het klimaat. We bereiden ons als samenleving voor op de risico’s en werken aan innovaties om verdere klimaatverandering te voorkomen. We brengen kennis bij elkaar die we nodig hebben om het klimaat beter te begrijpen en werken aan het versnellen van de energietransitie. 

TBM richt zich op de verschillende aspecten van onderwerpen als klimaatbestendige infrastructuur, gedragsinzichten voor climate action en systeemanalyse voor transitietrajecten. We bestuderen de effecten van klimaatverandering en ontwerpen interventies die de samenleving kunnen helpen beter om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering. Om de energietransitie te laten slagen is bovendien een nieuw systeem nodig met onder meer adaptief deltamanagement en een betere organisatie van crisisrespons. We maken bij TBM bijvoorbeeld gebruik van computermodellen die het effect van het gedrag van individuele actoren op het energiesysteem in kaart brengen. Ons doel is om zo de huidige systemen te begrijpen, verbeteringen aan te dragen die helpen een toekomstbestendig en eerlijk beleid te maken en de ethische implicaties van deze veranderingen in beeld te brengen.

Subthema's

Circularity

Disasters

Environment

Behaviour

Responsible Innovation

Serious gaming

Open science

Participatory systems

Safety & security

Ontmoet onze onderzoekers