Digital society

We leven in een digitale samenleving. Dagelijks wordt je beĂŻnvloed door de digitalisering van gegevens: hoe we communiceren en socialiseren; hoe we werken, leren, gezond blijven en deelnemen aan politiek en economie. 

Ontdek het verhaal achter onze onderzoekers. Hoe zien zij de digitale ontwikkelingen? Wat kunnen we in de toekomst verwachten met de komst van AI?

Ontdek wat we doen

Of lees verder

Een digitale samenleving is er allang. Van satellieten in de ruimte, je smartphone, verkeerslichten tot aan robots die plastic opruimen van de zeebodem: digitale technologie is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Onze digitale samenleving kun je zien als een complex socio-technisch systeem. De vraag is hoe we dat systeem zo goed en verantwoordelijk mogelijk inrichten zodat we een digitale samenleving krijgen die menselijk, gezond, rechtvaardig, inclusief en veilig blijft.

Bij TBM gebruiken we onze kennis van technologie en complexe socio-technische systemen om de impact van digitalisering op ons dagelijks leven te begrijpen. We concentreren ons op technologieĂ«n als Artificial Intelligence en 5G, maar bijvoorbeeld ook op thema’s als cybersecurity. We analyseren de invloed die ze hebben op ons maatschappelijk leven en de relatie tussen mens en de digitale maatschappij.  Onderzoekers van TBM adviseren bijvoorbeeld de EU over de ethische implicaties van technologische innovaties en de macht van Big tech-bedrijven. Wat is het gevolg van desinformatie, bot-legers en manipulatie via internet? Met de kennis die we opdoen helpen we oplossingen te ontwerpen die beleidsmakers helpen om goed toekomstbestendig beleid te maken en bijvoorbeeld antwoorden te vinden op vraagstukken over machtsongelijkheid en juridische knelpunten. Ons doel is om systemen te (helpen) vormgeven waarbij het maatschappelijk belang centraal staat.

Subthema's

Artificial Intelligence

Cybersecurity

ICT

Quantum

Robotics

Responsible Innovation

Serious gaming

Open science

Participatory systems

Safety & security

Ontmoet onze onderzoekers