Resilient Cities & Mobility

Met de energietransitie, klimaatverandering verandert onze omgeving in rap tempo. Hoe kunnen we onze steden en vervoerssystemen zo aanpassen dat ze klaar zijn voor toekomstige omstandigheden?

Ontdek het verhaal achter onze onderzoekers. Hoe zetten zij zich in voor rechtvaardige, veilige en veerkrachtige steden en vervoerssystemen?

Ontdek wat we doen

Of lees verder

Door klimaatverandering, bevolkingsgroei en toenemende ongelijkheid wordt de druk op onze steden en infrastructuur steeds groter. De steden van de toekomst moeten dus duurzaam en veerkrachtig zijn. Bovendien hebben we manieren nodig om ons efficiënt te kunnen blijven verplaatsen zonder daarbij het milieu te belasten. Daarom werken we ook aan duurzaam, slim vervoer en infrastructuur. 

Steden en mobiliteitsnetwerken zijn complexe sociaal-technische systemen. Bij TBM kunnen wij door kunstmatige steden te bouwen en simulaties te maken op basis van gegevens uit de echte wereld, de complexiteit en de vele interacties tussen infrastructuur, vervoer en gedrag ontrafelen en begrijpen. Wij doen bijvoorbeeld onderzoek naar hoe mensen bewegen tijdens extreme klimaatgebeurtenissen. We brengen de grote gedragsveranderingen in kaart en gebruiken dat om veerkrachtnetwerkmodellen te ontwerpen. Ons doel is om aan de hand van dat inzicht bijvoorbeeld beleidsmakers te adviseren over beleid voor rechtvaardige, veilige en veerkrachtige steden en vervoerssystemen.

Subthema's

Urbanisation

Transport

Environment

Disasters

Responsible Innovation

Serious gaming

Open science

Participatory systems

Safety & security

Ontmoet onze onderzoekers

Stories