TU Delft TPM partners in Horizon project ‘DUST’ - Democratising jUst Sustainability Transitions

Nieuws - 01 februari 2023 - Webredactie

Het project Democratising jUst Sustainability Transitions (DUST) heeft financiering gekregen van het Horizon Europe programma van de Europese Commissie. DUST gaat nieuwe participatie instrumenten voor proactieve en strategische betrokkenheid van burgers bij duurzaamheidstransities ontwikkelen en in praktijk brengen. Trivik Verma van de faculteit TBM draagt bij aan het project door ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling van een open-source publieksparticipatieplatform. Verena Balz van de faculteit Bouwkunde zal het driejarige project leiden dat op 1 februari 2023 van start gaat.

DUST gaat ontwerpgerichte geografische instrumenten combineren met digitale instrumenten voor burgeroverleg op verschillende schaal. Het project richt zich op een cruciale maatschappelijke en democratische uitdaging voor Europa, namelijk het meenemen van de stem van de minst betrokken gemeenschappen. Met name in structureel zwakke regio’s die afhankelijk zijn van energie-intensieve industrieën en die het meest te lijden zullen hebben bij de transitie naar een duurzamere toekomst. Voortbouwend op het principe van "actieve subsidiariteit" maakt het project gebruik van een innovatieve mix van onderzoeksmethoden en experimentele burgerparticipatie. Dit moet inzicht geven in beslissende participatiefactoren in de besluitvorming over duurzaamheidstransities op verschillende overheidsniveaus. Daarnaast worden effectieve beleidsaanbevelingen ontwikkeld voor een inclusieve betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld

Innovatiepotentieel

In haar beoordeling van het voorstel heeft de EU gewezen op "het innovatiepotentieel dat voortvloeit uit een schaalbaar model, dat gericht is op een grote verscheidenheid aan scenario's en waarbij het maatschappelijk middenveld wordt betrokken bij beleid voor overleg en co-creatie", en de interdisciplinaire aanpak van DUST, die "op overtuigende wijze kennis uit de politieke wetenschappen, beleidswetenschappen, planning en ontwerp integreert". De DUST-experimenten, die - onder de noemer Regional Futures Literacy Labs - een hybride vorm van ontwerpgestuurde en digitale instrumenten voor burgeroverleg op schaal zullen testen, worden beschreven als essentieel werk.

Over het programma

DUST wordt gefinancierd uit het Horizon Europe programma van de Europese Commissie "De toekomst van democratie en burgerparticipatie" (Grant Agreement ID: 101094869), en heeft een budget van 2,7 miljoen euro. Het wordt geleid door de TU Delft, met een zeer competent en enthousiast consortium van 13 partnerinstellingen uit heel Europa. In de context van eroderende democratische instellingen probeert de Europese Unie (EU) - in samenwerking met nationale, regionale en lokale overheden - haar beleid dichter bij de burgers te brengen, overeenkomstig het actieve subsidiariteitsbeginsel.