Laatste Nieuws

792 resultaten

26 juni 2023

KIC subsidie toegewezen aan betere beeldvorming voor chips

KIC subsidie toegewezen aan betere beeldvorming voor chips

NWO heeft binnen de KIC-call ‘Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia’ subsidie toegewezen voor onderzoek naar efficiëntere productie van nog kleinere computerchips. Onderzoekers van TU Delft en ARCNL werken samen met ASML om computerchips met behulp van elektronen preciezer en sneller te kunnen inspecteren. Het onderzoeksprogramma Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. NWO financiert het onderzoek met bijna 2 miljoen euro, ASML draagt bij met ruim 2,3 miljoen cofinanciering.

23 juni 2023

Bio-aangepaste materialen voor meer hoogwaardige natuur in de stad

Bio-aangepaste materialen voor meer hoogwaardige natuur in de stad

20 juni 2023

Erasmus MC en TU Delft openen eerste AI-ethieklab voor de zorg

Erasmus MC en TU Delft openen eerste AI-ethieklab voor de zorg

Personeelstekort en de voortdurende wens om hoogwaardige medische zorg te bieden. Dit zijn slechts twee van de belangrijkste redenen waarom de toepassing van artificial intelligence (AI) in de zorg de komende jaren een grote vlucht zal nemen. Met de opening van het eerste AI-ethieklab voor de zorg zetten Erasmus MC en de TU Delft in op ethisch verantwoorde en klinisch relevante AI, die een positieve impact heeft op de zorg én de zorgmedewerker.

19 juni 2023

Gemeente Amsterdam, Wageningen University en TU Delft zetten samenwerking met AMS Institute voort

Gemeente Amsterdam, Wageningen University en TU Delft zetten  samenwerking met AMS Institute voort

Donderdag 15 juni hebben de burgemeester van Amsterdam (Femke Halsema) en de bestuursvoorzitters van Wageningen University & Research (Sjoukje Heimovaara) en TU Delft (Tim van der Hagen) een intentieovereenkomst namens de drie partijen getekend voor de volgende fase van AMS Institute.

19 juni 2023

Golven dempen met 50.000 rubberen grassprieten

Golven dempen met 50.000 rubberen grassprieten

Dimitris Dermentzoglou, promovendus Coastal Engineering, werkt aan kustbescherming met kwelders, een veelbelovende natuurlijke oplossing. In het Waterlab van de TU Delft bootst hij de vegetatie van kwelders na. Kwelders kunnen een duurzamer alternatief zijn dan het traditioneel ophogen van dijken.

13 juni 2023

Voornemen TU Delft nieuwe onderwijs-, onderzoeks- en innovatie-activiteiten in Rotterdam

Voornemen TU Delft nieuwe onderwijs-, onderzoeks- en innovatie-activiteiten in Rotterdam

Het afgelopen jaar heeft TU in kaart gebracht wat de gevolgen zijn van de groei van de universiteit. De instroom van studenten is de afgelopen jaren flink gestegen en blijft dit naar aller waarschijnlijkheid doen. Dit legt steeds meer druk op de campus en de stad Delft, terwijl er tegelijkertijd groeiende maatschappelijke behoefte is aan (Delftse) ingenieurs.

13 juni 2023

Nieuwe proeftuin Biobased Boulevard om gebruik natuurlijke bouwmaterialen te stimuleren

Nieuwe proeftuin Biobased Boulevard om gebruik natuurlijke bouwmaterialen te stimuleren

Om het gebruik van natuurlijke materialen in de bouw te versnellen, openden The Green Village, iCircl en Provincie Zuid-Holland vandaag de nieuwe proeftuin Biobased Boulevard. Deze proeftuin, onderdeel van fieldlab The Green Village op TU Delft Campus, gaat helpen op grote schaal biobased bouwmaterialen bij nieuwbouw en renovatie te gebruiken.

09 juni 2023

TU Delft en RUG/UMCG bundelen krachten voor kindvriendelijke knoopcelbatterij

TU Delft en RUG/UMCG bundelen krachten voor kindvriendelijke knoopcelbatterij

08 juni 2023

Nieuwe locatie TU Delft geopend in Den Haag

Nieuwe locatie TU Delft geopend in Den Haag

In het centrum van Den Haag en ‘om de hoek’ bij de huidige Tweede Kamer opende de TU Delft voor het nieuwe strategische programma TU Delft | The Hague zijn nieuwe locatie in Den Haag. TU Delft | The Hague is ontworpen met als kerndoel de state-of-the-art engineering beter te betrekken bij de politiek en bestuurlijke afwegingen, beleidsvorming en uitvoering. Het programma TU Delft | The Hague heeft drie focusthema’s: Climate & Energy, Digitalisation and Safety & Security.

06 juni 2023

Flow for Future | Overhandiging petitie

Flow for Future | Overhandiging petitie

Een delegatie van het J.M. Burgerscentrum heeft de petitie “Alles stroomt in Nederland” aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VKC-OCW) in de Tweede Kamer in Den Haag. Er wordt gevraagd om erkenning van het belang voor Nederland van de ingenieurswetenschappen, in het bijzonder van de stromingsleer.