Erik Schlangen

Een betonnen huis vertoont scheuren als er een aardbeving in de buurt optreedt. Dagelijks zie je bezweken plekken in het asfalt. Daarom werkt Erik Schlangen (TU Delft) aan een nieuwe techniek om beton nóg sterker dan sterk te maken. Sterker nog, zijn missie is om beton te creëren dat zichzelf kan herstellen van deze schade. In dit college vertelt hij dat bacteriën hier een grote rol bij kunnen spelen!