AVG Register & Applicatielijst

AVG register van TU Delft

Het doel van het AVG register is het inzichtelijk maken welke persoonsgegevens bij de TU worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt, hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, in welke systemen/applicaties die staan en door welke onderdelen (universiteitsdiensten of faculteiten) deze gegevens worden gebruikt binnen de TU Delft.

Het inzicht in al deze persoonsgegevens moet bijdragen aan de controle over het gebruik van deze persoonsgegevens. De informatie uit het AVG register wordt gebruikt bij veiligheidsincidenten om het risico voor medewerkers en studenten te kunnen inschatten bij een (mogelijk) datalek. Ook is het AVG register een instrument om bij verzoeken om inzage en verwijdering te achterhalen waar bepaalde typen persoonsgegevens zijn opgenomen. Met het opstellen en bijhouden van het AVG register voldoet de TU Delft bovendien aan de verantwoordingsplicht uit de AVG.

Er gelden een aantal spelregels inzake het bijhouden van het AVG register.

  • Centrale processen en systemen waarin persoonsgegevens worden gebruikt, worden door centrale diensten ingevoerd (bijv. ICT, ESA en HR). Voor de diensten geldt dat je je tot de directie of informatiemanager kunt wenden als je iets wilt laten invoeren in het AVG register.
  • Faculteiten voeren processen en systemen in die afwijken van centrale processen en systemen (bijv. software die alleen door een faculteit gebruikt wordt). In dat geval is de faculteit verantwoordelijk voor het updaten van het AVG register. Op de faculteiten is bij de faculteitssecretaris bekend wie verantwoordelijk is voor de invoering van verwerkingen in het AVG register.
  • Waar nodig ondersteunt het privacy team bij het invoeren van verwerkingen in het AVG register.
  • Het privacy team controleert periodiek de inhoud van het AVG register.

Heb je vragen, stel ze dan gerust aan het privacy team via privacy-tud@tudelft.nl.

Applicatielijst

We raden aan om persoonsgegevens te verwerken in TU Delft goedgekeurde applicaties. Alleen dan ben je zeker van een privacy-proof applicatie en een goed beveiligingsniveau. De goedgekeurde toepassingen hebben verschillende controles ondergaan, waaronder de vraag of de functionaliteit voldoet aan het architectuurlandschap, de veiligheid en de privacy van de TU Delft.

De tooling lijst geeft een overzicht van huidige tools die gebruikt worden in het onderwijs bij de TU Delft door de onderwijsstaf.