Datalekken melden

Een datalek houdt in dat persoonsgegevens verloren zijn gegaan of een ongeautoriseerd persoon (mogelijk) toegang heeft tot de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verlies van een laptop of USB stick, een e-mail die naar de verkeerde persoon wordt gestuurd of autorisaties die niet goed zijn ingeregeld. Een datalek is niet alleen IT-gebonden; ook door het verliezen van bijvoorbeeld een papieren dossier is er sprake van een datalek. Meld een (vermoedelijk) datalek direct via databreach@tudelft.nl.