Principes AVG

Met de AVG heeft Europa een duidelijk statement gemaakt in onze snel veranderende wereld. De huidige snelheid en schaal waarin persoonsgegevens worden verzameld, gedeeld en gekoppeld vraagt om een goede bescherming van onze privacy. We delen steeds meer gegevens met organisaties en bedrijven maar we zijn ons vaak weinig bewust van mogelijke effecten hiervan op onze privacy. De AVG dwingt ons om daarover na te denken, zowel in ons privéleven als in ons werk. De AVG hanteert een aantal principes om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen: