News & Events

News

27 mei 2023

Recap Design for Values in AI for Medicine and Healthcare

The workshop entitled “Design for Values in AI for Medicine and Healthcare” has been hosted in Delft on November 25th, 2022 as the result of a collaboration between the Delft Digital Ethics Center and the World Health Organization.

20 maart 2023

Jeroen van de Hoven lid van Adviescommissie Analytics bij Financiën

Jeroen van de Hoven lid van Adviescommissie Analytics bij Financiën

De Ministerraad heeft vorige week ingestemd met de oprichting van de Adviescommissie Analytics. Deze commissie gaat de Belastingdienst, de Douane, de Dienst Toeslagen en het Ministerie van Financiën adviseren hoe om te gaan met risicomodellen en algoritmen. De adviescommissie heeft tot taak gevraagd en ongevraagd stil te staan bij actuele analytics-vraagstukken binnen de diensten. Jeroen van den Hoven, hoogleraar Ethiek en Techniek is benoemd tot lid van de commissie.

13 februari 2023

Onderzoek naar verantwoorde AI in het militaire domein op REAIM 2023

Onderzoek naar verantwoorde AI in het militaire domein op REAIM 2023

TU Delft AI en ethiek onderzoekers leiden academisch forum op de REAIM conferentie op 15 & 16 februari.

26 januari 2023

Digital Ethics Centre verzorgt inhoudelijk programma REAIM 2023

Digital Ethics Centre verzorgt inhoudelijk programma REAIM 2023

Coordinated by TU Delft Digital Ethics Centre, the REAIM Academic Forum will bring together scholars and experts from various disciplines to discuss relevant legal, ethical, philosophical and technical dilemmas and opportunities in the area of responsible development and use of military AI.

13 december 2022

Two Post-Docs in Operationalizing AI Ethics at TU Delft

Artificial Intelligence is used more and more in society, from healthcare to government decisions and recruitment. Along with the rapid increase of AI adoption come increased concerns about the inherent shortcomings of such technologies (e.g., robustness) and the social, and ethical implications.