News & Calendar

30 January 2023

Gerdien de Vries in NRC over kantelpunten in klimaatcrisis

Gerdien de Vries in NRC over kantelpunten in klimaatcrisis

Kunnen we de omslag naar het onleefbaar worden van grote delen van de aarde door klimaatverandering nog voorkomen door de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen? Als individu kan je misschien het idee hebben dat het een druppel op de gloeiende plaat is”, Gerdien de Vries.

19 January 2023

Green Dragons’ Den TU Delft

Green Dragons’ Den TU Delft

Thursday, 19th of January 2023, TU Delft organised the Green Dragons' Den, based on the television programme, but focussed on sustainable innovations. During the Green Dragons' Den, companies were given the opportunity to pitch their idea to a jury.

19 January 2023

Laurens de Vries bij NPO Radio 1 over netbeheerder TenneT vreest stroomtekort

Laurens de Vries bij NPO Radio 1 over netbeheerder TenneT vreest stroomtekort

Netbeheerder TenneT vreest een stroomtekort in de toekomst door afhankelijkheid van duurzame energiebronnen. Laurens de Vries geeft duiding.

16 January 2023

In search of the coveted safer, better, longer-lasting battery: BatteryNL kicks off

In search of the coveted safer, better, longer-lasting battery: BatteryNL kicks off

On the 12th of January a large number of parties involved in the development of batteries in the Netherlands – small companies, multinationals and knowledge institutes – attended the kick off of the BatteryNL consortium. Their goal is to develop the next generation of batteries within eight years based on a better understanding of material interfaces.

11 January 2023

Aad Correljé op EenVandaag over prijsdaling van Russisch olie

Aad Correljé op EenVandaag over prijsdaling van Russisch olie

Een vat Russisch gas uit Oeral kost maar 38 dollar. Dat is bijna de helft van een vat Brent-olie uit de Noordzee. Heeft dit te maken met het Europees prijsplafond? Volgens Aad Correljé heeft de lage olieprijs te maken met de Europese boycot van Russische olie die via zee wordt aangevoerd en niet zozeer met het prijsplafond.