News & Calendar

15 June 2018

Start test in living lab: waterstofgas als alternatief voor aardgas

Start test in living lab: waterstofgas als alternatief voor aardgas

Geen aardgas meer binnen de bebouwde omgeving, maar groen waterstofgas. Of dat een praktisch bruikbare oplossing is, wordt met medewerking van netwerkbedrijven Alliander, Enexis Groep en Stedin onderzocht bij The Green Village. Vrijdag 15 juni lanceren zij in dit living lab bij de TU Delft hun plan voor de Waterstof-straat en kan een start worden gemaakt met de bouw ervan.

12 June 2018

MOR team from TU Delft

MOR team from TU Delft

The Delft University of Technology is the largest and oldest Dutch public technical university, located in Delft, the Netherlands, providing technical education for the last 175 years. Known for its high quality of education and research, the university was ranked 3rd for the Architecture and the Built Environment subject and 4th for Civil Engineering subject in 2018. TU Delft being an internationally oriented university is reflected well in the MOR team, since its members are originated from more than 15 different countries.

12 June 2018

Oprichting Bouw en Techniek Innovatiecentrum

Oprichting Bouw en Techniek Innovatiecentrum

Overheden, kennisinstellingen en marktpartijen in de Bouw- en Technieksector bundelen hun krachten in een nieuw Bouw en Techniek Innovatiecentrum (BTIC). De Ministeries van EZK, BZK en IenW, TNO, 4 TU.Bouw, Vereniging Hogescholen, NLingenieurs, Uneto-VNI en Bouwend Nederland hebben op 6 juni een intentieverklaring voor de oprichting hiervan ondertekend.

12 June 2018

Andy van den Dobbelsteen 9e plaats in ABN AMRO Duurzame 50

Andy van den Dobbelsteen 9e plaats in ABN AMRO Duurzame 50

De ABN AMRO Duurzame 50 wordt jaarlijks uitgereikt aan de persoon die het meest heeft bijgedragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

12 June 2018

First battolyser for electricity storage and hydrogen production thanks to Waddenfonds in Groningen