Academic skills

De meeste opleidingen van de TU Delft bevatten vakken als 'Schriftelijk Rapporteren', 'Academisch Schrijven' en 'Mondeling Presenteren' als onderdeel van het verplichte curriculum. Deze vakken zijn meestal geïntegreerd in technische vakken. De meeste vakken zijn ook als keuzevak te volgen.

Title

Code


Schriftelijk rapporteren


Technical writing


Debattechniek


Mondeling presenteren


Oral presentation skills


Discussie-, debat- en vergadertechniek


Scientific writing