Academische vaardigheden

De meeste opleidingen van de TU Delft bevatten vakken als 'Schriftelijk Rapporteren', 'Academisch Schrijven' en 'Mondeling Presenteren' als onderdeel van het verplichte curriculum. Deze vakken zijn meestal geïntegreerd in technische vakken. De meeste vakken zijn ook als keuzevak te volgen.

Het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden verzorgt de volgende vakken:

Title

Code


Schriftelijk rapporteren


Technical writing


Debattechniek


Mondeling presenteren


Oral presentation skills


Discussie-, debat- en vergadertechniek


Scientific writing