Nederlands voor Buitenlanders

Onderzoek lesmethode Nederlands voor buitenlanders

Bij de afdeling Nederlands voor buitenlanders wordt regelmatig onderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich met name op elementen die onze lesmethode, de Delftse methode, zouden kunnen versterken. Een voorbeeld van recent onderzoek is dat naar het effect van Processing Instruction binnen de Delftse methode. Dit werd uitgevoerd in samenwerking met masterstudenten van de master Toegepaste Taalwetenschap van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor het onderzoek naar Processing Instruction zijn oefeningen ontworpen en getest bij cursisten van de avondcursussen. De oefeningen waren erop gericht om cursisten meer aandacht voor de vormaspecten van de taal te laten hebben en de koppeling tussen vorm en betekenis te stimuleren. De resultaten van het onderzoek gaven echter aan dat alle cursisten beter werden in het herkennen en produceren van bepaalde grammaticale aspecten en dat de extra oefeningen daar geen toegevoegde waarde bij hadden. Ook vulden alle cursisten een vragenlijst in. Hieruit werd duidelijk dat cursisten die van zichzelf vinden dat ze veel aandacht voor de vorm van de taal hebben, beter scoorden op de grammaticatesten.