Martijn Wackers

Ik werk als docent communicatieve vaardigheden bij het Instituut voor Talen en Academische Vaardigheden aan de TU Delft en verzorg onderwijs in presenterievaardigheden, (academische) schrijfvaardigheden en debattechniek, zowel in het Nederlands als het Engels. Daarnaast coördineer ik de cursussen Professioneel Presenteren (keuzevak), Presenting Scientific Research voor PhD-studenten (PROM-2) en de communicatieve vaardigheidsvakken voor de opleiding Molecular Science and Technology. 

Met mijn collega Josje Kuenen heb ik in 2012 het boek Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? geschreven, waarin we up-to-date presentatieadvies geven dat is onderbouwd met onderzoek uit de communicatiewetenschap, sociale en cognitieve psychologie, en retorica. Het boek geeft veel aandacht aan publiekskenmerken, overtuigingsprincipes, 'verborgen verleiders' en interactieve middelen.

Verder werk ik op dit moment in samenwerking met de Universiteit Leiden aan een promotieonderzoek met als werktitel Making a message memorable: the influence of rhetorical techniques on information retention of the audience. Dit onderzoek spitst zich toe op de vraag welke retorische technieken en strategieën invloed kunnen hebben op de mate waarin het publiek de belangrijkste informatie uit een toespraak onthoudt. Het onderzoek is met name gericht op presentaties in een onderwijsomgeving en probeert een brug te slaan tussen methodes als retorische analyse en experimenteel onderzoek en inzichten uit cognitief-psychologisch geheugenonderzoek.

Publicaties

Wackers, M., J. de Jong & B. Andeweg (2016). Structure strategies for a memorable speech: the use of rhetorical retention techniques by scholars and politicians. In: Kampka, A., & K. Molek-Kozakowska (red.) Rhetoric, Knowledge and the Public Sphere. Bern, Switzerland: Peter Lang D. Studies in Language, Culture and Society.
(Article in monograph)

Wackers, M., J. de Jong & B. Andeweg (2016). Structureren om onthouden te worden - Retentietechnieken in presentaties van onderzoekers en toespraken van politici. In: Mieroop, D. van de, L. Buysse, R. Coesemans & P. Gillaerts. De macht van de taal. Taalbeheersingsonderzoek in Nederland en Vlaanderen. Leuven/Den Haag: Acco. pp. 295-308. 
(Article in monograph)

Wackers, M., B. Andeweg & J. de Jong (2014). Putting yourself down to build trust: the effect of self-disparaging humour on speaker ethos in educational presentations. In: Pelsmaekers, K., G. Jacobs & C. Rollo. Trust and discourse. Organizational perspectives. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. Discourse Approaches to Politics, Society and Culture (DAPSAC series) 56. pp. 135-159. 
(Article in monograph)

Gagestein, S., B. Andeweg, J. de Jong & M. Wackers (2014). Self-deprecation as a hazardous humor technique in informative speeches. In Van Belle, H., P. Gillaerts, B. van Gorp, D. van de Mieroop & K. Rutten. Verbal and visual rhetoric in a media world. Amsterdam:  Leiden University Press. pp. 
(Article in monograph or in proceedings)

Kuenen, J. & M. Wackers (2012). Presenteren: wat werkt echt en wat echt niet? Onderbouwde adviezen over presentatietechnieken. Amersfoort: Communicatiereeks. ISBN: 9789081854726. 
(Monograph)

De Jong, J.C. & M. Wackers (2009). De stijl van NOS Headlines: alléén info is niet genoeg. Tekst[blad] 15 (2), 16-19.
(Article)

Andeweg, B.A., J.C. de Jong & M. Wackers (2009). Making the circle round. The power of closing strategies in speeches. In Haaften, T., Jansen, H., Jong, de, J.C., Koetsenruijter, W. (Eds.) Proceedings of the second Rhetoric in Society conference University of Leiden
(Article in monograph or in proceedings)

Andeweg, B.A., J.C. de Jong & M. Wackers (2009). ‘Het einde is nabij.’ Het effect van slotaankondiging in toespraken op waardering en retentie. In Spooren, W., Onrust, M., Sanders, J. (Eds.) Studies in taalbeheersing 3 (pp. 31-42). Assen: Van Gorcum.
(Article in monograph or in proceedings)

Wackers, M. & J.C. de Jong (2008). ‘Het einde is nabij’. Het effect van slotaankondigingen in toespraken op waardering en retentie. Etmaal van de Communicatiewetenschap 7 en 8 februari 2008 (pp. 1-17). Amsterdam: VU Amsterdam.
(Article in monograph or in proceedings)

M.J.Y. (Martijn) Wackers, MA