Contact

Delft Energy Initiative

Het Delft Energy Initiative is de toegangspoort tot energie-onderzoek, onderwijs en innovatie aan de TU Delft. Dit initiatief dient als katalysator voor samenwerking en discussie tussen wetenschappers en studenten en tussen de TU Delft en het bedrijfsleven, overheden en politici. Het Delft Energy Initiative is een van de vier <link en research organisation thematic-cooperation delft-research-based-initiatives _blank>Delft Research based Initiatives.

Adresgegevens

Delft Energy Initiative
Jaffalaan 5
2628 BX Delft
The Netherlands

+31 (0)15 27 86594
energy@tudelft.nl
tudelft.nl/energy

Het DEI Team

Kornelis Blok Chair
Maryam Alimoradi Jazi Executive Secretary + Program Manager e-Refinery
Arjen van der Meer Program Manager PowerWeb
Mirjam Harmelink Program Manager Urban Energy
Sarah Nietiedt Program Manager Wind
Eveline Zeegers Communication/Events
Lily Li Senior Project Manager
Sharita Balgobind Press contact - Scientific communication
Dimmy van Ruiten Press contact - Scientific communication