Nationale zonne-energie productie

Het Nederlandse PV Portaal bevat een model om de nationale zonne-energieproductie (NZEP) van Nederland te schatten. Iedere 10 minuten gebruikt het model de meest recente weerdata van alle twaalf Nederlandse provincies om de prestaties van een set PV-systemen te simuleren. Deze set is representatief voor het nationaal geïnstalleerd vermogen. Het doel van dit model is om bezoekers inzicht te bieden in de bijdrage van zonne-energie aan het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik en om de groei van zonne-energie over verloop van tijd in kaart te brengen. De resultaten zijn kunnen worden bekeken in de tabbladen hieronder.