Onderwijs

Onderwijs

Duurzaamheid in het onderwijs is één van de vier pilaren van GreenTU. In onze visie heeft iedereen die van de TU Delft afstudeert een basiskennis over duurzaamheid en over hoe zijn of haar vakgebied zich hiertoe verhoudt. Duurzaamheidsonderwerpen moeten hiervoor verweven worden in alle onderwijsprogramma's van de universiteit.

Bovendien willen we dat elke student de kans krijgt om zijn kennis over duurzaamheid en andere maatschappelijke uitdagingen te verbreden en verdiepen, door middel van keuzevakken, MOOCs en minoren.

Om deze visie te bereiken werken GreenTU en de GreenTeams samen met docenten, ondersteunend personeel en studenten in projecten zoals de Groene Draad. Hieronder staan voorbeelden van het werk van GreenTU in de pilaar onderwijs.

Uitgelichte projecten