Eisen onderzoeksfinanciers

Steeds meer onderzoeksfinanciers eisen dat onderzoekers moeten voldoen aan voorwaarden met betrekking tot het formele beheer en het delen van onderzoeksdata. Die voorwaarden kunnen per financier verschillen, maar over het algemeen wordt van projectvoorstellen verwacht dat deze een dataparagraaf bevatten. En zodra een project is goedgekeurd, kunnen financiers vragen om een volledig datamanagementplan (DMP) als ā€˜early deliverableā€™ op te leveren (bijna alle gefinancierde projecten binnen NWO- en EU Horizon 2020-programmaā€™s).

Elk onderzoeksproject heeft baat bij het schrijven van een dataparagraaf en een datamanagementplan die inzicht geven in de opslag en publicatie van alle gegenereerde data.

Links naar de financieringsvoorwaarden van verschillende onderzoeksfinanciers:

Het Landelijk Coƶrdinatiepunt Research Data Management vergeleek de DMP-vereisten van vijf onderzoeksfinanciers (Horizon2020 (EU), NWO, KNAW, FP7Framework (EU) en ZonMw) en creƫerde een matrix van hun onderlinge verschillen en overeenkomsten (zie pdf). Kort gezegd: hun eisen verschillen niet erg veel en sturen allemaal aan op FAIR data management.