Mees Hehenkamp

Naam: Mees Hehenkamp
Studiejaar: 2

"Tijdens het vak Ontwerpen 2 leer je de basis van het architectenbestaan: ontwerpen, overleggen en presenteren."

Design 2: Eindproject van het eerste jaar Bouwkunde
"Aan het eind van het eerste jaar volg je het vak Ontwerpen 2. Tijdens dit vak leer je de basis van het architectenbestaan: ontwerpen, overleggen en presenteren. Als opdracht ontwerp je een roeigebouw aan de Amstel in Amsterdam. Vrijwel alles wat je in het eerste jaar hebt geleerd, kun je hier toepassen en dat sprak mij aan. Je ervaart hoe het is om een gebouw volledig uit te werken en ontdekt of Bouwkunde jouw toekomst wordt.

De technische uitwerking vormt een belangrijk onderdeel. Samen met mijn groepsgenoten maakte ik een concept met behulp van modellen. Vervolgens werkten we dit concept verder uit op drie gebieden: klimaatontwerp,  draagconstructie en bouwconstructie."