Selectie Bouwkunde

Voor de opleiding Bouwkunde is een numerus fixus ingesteld. Voor het academisch jaar 2024-2025 worden alle 450 beschikbare plaatsen in de opleiding toegewezen via een decentrale selectieprocedure. Het selectieproces kan een uitdaging zijn, zeker in de periode dat je ook eindexamen moet doen. Zorg dat je je goed voorbereidt als je een keuze maakt voor een studie en je je wilt inschrijven. Hier zijn enkele tips die je daarbij kunnen helpen:

  • Weet zeker dat Bouwkunde aan de TU Delft de goede keuze is voor jou. Bezoek online open dagen, doe mee aan een (online) meeloopdag, lees de informatie op onze website en in de brochure goed door en praat met docenten, familie en vrienden over je keuze.
  • Lees de toelatingseisen goed door zodat je zeker weet dat je je voor deze studie kan aanmelden.
  • Lees de selectieprocedure goed door zodat je weet wat er wanneer van je gevraagd wordt. De uiterste deadline voor de aanmelding voor de studie in Studielink is 15 januari 2024. De uiterste deadline voor het aanleveren van de gevraagde opdrachten en onderdelen is 1 maart 2024 23:59 u.
  • Lees de procedure goed door. Als je je via Studielink hebt ingeschreven ontvang je na 15 januari 2024 een uitnodigingsmail met nadere instructies over het inleveren van de gevraagde onderdelen. De uitnodigingsmail zal naar het emailadres gestuurd worden dat je in Studielink hebt ingevuld.
  • Wacht niet tot de laatste minuut met het inleveren. Als je wacht tot de laatste minuut, heb je geen speling meer als dingen fout gaan. Onderdelen die niet op tijd worden ingeleverd, worden niet meegenomen in de selectieprocedure. Lever je op tijd in, dan kan je fouten nog herstellen.

Procedure 2024/2025

De selectieprocedure voor het studiejaar 2024-2025 bestaat uit twee onderdelen die via een online course moeten worden aangeleverd:

  1. 5-vwo eindcijfers (overgangsrapport)
  2. online opdracht: ā€˜drie ruimtelijke analysetekeningen plus schriftelijke toelichtingā€™

Als je je via Studielink hebt ingeschreven ontvang je na 15 januari 2024 een uitnodigingsmail met nadere instructies voor deze course.
ā€ƒ
Deel 1: 5-vwo eindcijfers (overgangsrapport 5-VWO)
Voor dit onderdeel moet je twee dingen doen. Als eerste moet je zelf de cijfers voor Nederlands, Engels, Wiskunde-B en Natuurkunde van je overgangsrapport 5-VWO invullen in de online course. De cijfers in het cijferdocument en in de online course moeten worden afgerond op 1 decimaal achter de komma, volgens de afrondingsregels die jouw school hanteert. 

Als tweede word je gevraagd een cijferdocument bij te voegen. Dit cijferdocument moet het format zijn wat nu landelijk gebruikt wordt voor selectieprocedures. Dit pdf-document kun je hier vinden. Vraag de onderwijsinstelling waar je de benodigde cijfers behaald hebt het pdf-document digitaal in te vullen, vervolgens te printen en te ondertekenen. Ook een stempel van de onderwijsinstelling is vereist. Van belang is dat de onderwijsinstelling in ieder geval cijfers van jouw 5-vwo overgangsrapport invult van de vakken Engels, Nederlands, Wiskunde B en Natuurkunde. Uiteraard moet je in deze vakken ook eindexamen doen. Het gaat dus niet om eerder afgeronde vakken (bijvoorbeeld 3-vwo vakken). Ook mag de onderwijsinstelling cijfers die behaald zijn in 6-vwo niet meenemen. Herkansingen van 5-vwo vakken mogen wel meegerekend worden, mits deze onder het 5-vwo overgangsrapport vallen. Kijk bij het ondertekenen van de cijferlijst goed of alle cijfers correct en volledig zijn ingevuld en dat de datum, handtekening en de stempel erop staan. Het zou zonde zijn als we je cijferlijst niet kunnen accepteren i.v.m. onvolledigheid.

De deadline voor het aanleveren van deze losse cijfers en het ingevulde cijferdocument is 1 maart 2024 23:59 u.

De cijfers worden met een factor 2,5 vermenigvuldigd, waardoor je maximaal 100 punten kunt krijgen voor dit onderdeel van de selectieprocedure (2,5 x cijfertotaal). De cijfers tellen voor 25% mee in de totaalscore van de selectie.

Mochten er in jouw geval redenen zijn waarom je geen 5-vwo overgangsrapport hebt en dus deze cijfers niet kunt aanleveren, kijk dan hieronder of jouw specifieke situatie ertussen staat en op welke manier jij je cijfers moet aanleveren. Staat jouw situatie er niet bij stuur dan een mail naar selectie-bk@tudelft.nl.

Heb je tijdens de selectieprocedure nog een deficiĆ«ntie voor Ć©Ć©n of meerdere vakken die onderdeel uitmaken van de selectie, dan kan je gewoon deelnemen aan de selectieprocedure. Ontbreken er cijfers die gevraagd worden, dan laat je dit cijfer open en zal het meetellen voor 0 punten, waardoor je op dit onderdeel niet de maximale score kunt behalen. Als het cijfer voor een van de benodigde vakken een onvoldoende is dan telt deze onvoldoende mee voor je score, maar let op: voor de definitieve inschrijving moet je wel voldoen aan alle TU Delft ingangseisen en dus je deficiĆ«nties hebben opgeheven. Doe je mee aan een studie met selectie, dan dien je vĆ³Ć³r 15 juli de deficiĆ«nties te hebben opgeheven door het behalen van een voldoende resultaat. Meer informatie over de toelatingseisen van de TU Delft vind je hier.

Buitenlandse kandidaten met een internationaal diploma moeten zich ook online aanmelden bij de TU Delft, om te bepalen of ze toelaatbaar zijn. Meer informatie over een internationaal diploma en toelating vind je hier.

Opdracht : drie ruimtelijke analysetekeningen plus schriftelijke toelichting 
Tussen 15 januari 2024 en 1 februari 2024 komt een aantal bouwkundige projecten beschikbaar in de online course. Je dient hieruit Ć©Ć©n project te selecteren en hierover een opdracht te maken. Als je wilt meedoen aan de selectieprocedure, kijk dan vanaf 15 januari in de online course voor meer informatie.
De deadline voor het opleveren van de opdracht is 1 maart 2024 23:59 u.

Rangorde en uitslag

Op basis van de individuele scores wordt er een ranglijst bepaald van 1 tot aan het getal dat overeenkomt met het aantal kandidaten. De kandidaat met de meeste punten krijgt het laagste rangnummer, de kandidaat met de minste punten het hoogste rangnummer. Indien er kandidaten met dezelfde score zijn, dan zal de score op de vwo cijfers bepalend zijn voor de volgorde op de ranglijst. 

De ranglijst wordt doorgegeven aan Studielink, die de kandidaten midden april 2024 zal informeren over hun rangnummer. Houd vanaf april geregeld je e-mail, inclusief je spam box, in de gaten of je een bericht hebt gekregen van Studielink of log in op hun website. Doe dit ook in je vakantie!

Kijk voor meer informatie op de pagina Ranking en uitslag of bekijk het Tijdpad om een duidelijk overzicht te krijgen van alle belangrijke data.

Veelgestelde vragen

Bekijk de veelgestelde vragen.