Klaar voor de start

Sport en universiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Menig kampioen is uit de studentensportwereld voortgekomen, binnen en buiten Nederland. Topsport is voor ons als universiteit een prachtige manier om iets van het onderzoek op een aansprekende manier aan de buitenwereld te laten zien. Tegelijkertijd draagt het sportonderzoek ook bij aan de missie van de TU Delft: impact voor een betere samenleving.

Sinds de oprichting van het TU Delft Sports Engineering Institute in 2014 staat het thema sport nadrukkelijk op de agenda. Binnen dit instituut gaan onze onderzoekers samen met de sport en het bedrijfsleven op zoek naar manieren om de prestaties van topsporters te verbeteren, maar ook om zoveel mogelijk mensen in beweging te krijgen. De maatschappelijke en gezondheidsvoordelen van breedtesport zijn immers algemeen bekend. De afgelopen jaren heeft dit al tot tal van aansprekende innovatieprojecten geleid.

Sport laat zien hoe we met technologie de samenleving beter kunnen maken.

Ook in de aanloop naar de komende, uitgestelde Olympische Spelen hebben we bij de TU Delft met onze partners gewerkt aan projecten als de nieuwe baanfiets voor teamsprinters, en de meetfiets die de optimale start van BMX-­rijders moet garanderen. Het zijn mooie voorbeelden van de toepassing van fundamentele wetenschap in de sport, want ze bouwen voort op inzichten in de fietsdynamica waar in Delft al jaren aan wordt gewerkt.

Natuurlijk kijkt de wetenschap ook naar de lange termijn, daarom hebben we het vizier nu al gericht op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Daarbij richten we ons niet alleen op de topsport, maar ook op het maatschappelijke thema van de klimaatverandering. Van materialen tot veplaatsingen: sport heeft een flinke ecologische voetafdruk en daar willen we wat aan doen.

Tegelijkertijd kan sport ook als voorbeeld dienen voor mogelijke technische innovaties die klimaatverandering kunnen tegengaan. Wist u bijvoorbeeld dat de aerodynamica van de tijdrijders in een ploegentijdrit heel erg lijkt op die van de turbines in een windmolenpark op zee? Hopelijk zal de topsport door haar voorbeeldfunctie mensen zo in de toekomst niet alleen verleiden tot gezonder, maar ook tot duurzamer gedrag.

Tim van der Hagen
Voorzitter van het College van Bestuur en tevens rector magnificus van de TU Delft