Sport in tijden van COVID -19

Hoe kun je op een veilige manier blijven sporten, met publiek, zowel binnen als buiten? Deze vraag is vanaf het moment dat de coronacrisis ons dagelijks leven volledig ontwrichtte, wereldwijd gesteld. En deze vraag is ook voor het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokyo van wezenlijk belang.

Zowel top- als breedtesport werden vanaf het eerste moment zwaar getroffen. Het meest zichtbaar was dat door het vol - ledig stil leggen van competities zowel bij de profs als bij de amateurs en doordat stadions geen of veel minder publiek meer mochten toelaten.

Dat mensen in beweging blijven is essentieel voor onze vitaliteit en geestelijke gezondheid.

Inmiddels zijn in veel landen onderzoeksprojecten opgestart om oplossingen te zoeken voor de vraag hoe je mensen toch kunt laten sporten en hoe je bezoekers op een zo veilig mogelijke manier kunt toelaten bij sportevenementen. Dat mensen in beweging blijven is essentieel voor onze vitaliteit en geestelijke gezondheid. Dat het publiek sport - evenementen kan blijven bezoeken, is van levensbelang voor het voortbestaan van zowel professionele sportclubs als amateurverenigingen.

In Nederland slaan wetenschap en bedrijfsleven de handen ineen om innovatieve oplossingen te vinden voor veilige sport in coronatijd.

Martin Olde Weghuis, lid Topteam Sport, Sportinnovator

Innovatiecompetitie
In Nederland werd er in de zomer van 2020 op initiatief van Sportinnovator en de Ministeries van EZK en VWS een innovatiecompetitie opgestart waarbij ondernemers werden opgeroepen om met innovatieve oplossingen te komen die bijdragen aan het veilig en toegankelijk maken van de sport in tijden van COVID-19. Er werd massaal op gereageerd. Er kwamen veel innovatieve voorstellen binnen voor diagnoseen sneltestfaciliteiten en voor risicobeheersing via het tracken en tracen van besmette personen in grote bezoekers - stromen. Daarnaast werden er verschillende oplossingen aangedragen voor de verbetering van hygiëne en lucht - kwaliteit in binnensportaccommodaties.

Olympische Spelen Tokyo

Ook het grootste sportevenement ter wereld – de Olympische Spelen – verkeert nog in onzekerheid. De Spelen van Tokyo 2020 werden met een jaar uitgesteld vanwege de COVID-19-pandemie. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) gaat ervan uit dat de Spelen deze zomer gewoon door kunnen gaan, ook wanneer er nog geen vaccin is. Het IOC werkt nog aan verschillende scenario’s en kan door de onvoorspelbaarheid van het verloop van de pandemie pas in een laat stadium aangeven welke voorzorgsmaat - regelen er allemaal van kracht zullen zijn tijdens de Spelen. Hoe de wereld er over een half jaar uit zal zien, dat is voor iedereen de grote vraag. Kunnen de Olympische Spelen doorgaan? Welke coronamaatregelen zullen er zijn voor sporters en publiek? Het zal de komende maanden allemaal duidelijk worden. Wellicht kunnen Nederlandse vindingen uit de innovatiecompetitie er nog een nuttige bijdrage aan leveren. Ook in Nederland zullen we naar alle waarschijnlijkheid nog een tijdje te maken hebben met allerlei beperkingen ten gevolge van de coronacrisis. Sportinnovator heeft er echter alle vertrouwen in dat nauwe samenwerking tussen sport, wetenschap, overheid en bedrijfsleven tot innovatieve oplossingen zal leiden die sporten en van sport genieten beetje bij beetje toch weer mogelijk gaan maken. Hoe dan ook zal de gezondheid van sporters en publiek altijd op de eerste plaats blijven staan.

Inmiddels zijn in veel landen onderzoeksprojecten opgestart om oplossingen te zoeken voor de vraag hoe je mensen toch kunt laten sporten en hoe je bezoekers op een zo veilig mogelijke manier kunt toelaten bij sportevenementen. In Nederland werkt Sportinnovator hiervoor onder andere nauw samen met de TU Eindhoven.
Contact: 
info@sportinnovator.nl