A.M.G. (Anneke) Zuiderwijk-van Eijk MSc

A.M.G. (Anneke) Zuiderwijk-van Eijk MSc

Profiel

Biografie

Dr. Anneke Zuiderwijk is werkzaam als Universitair Hoofddocent bij de Faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft sinds april 2022. Hiervoor werkte zij als Universitair Docent (2018-2022), postdoctoraal onderzoeker (2015-2018) en promovenda (2011-2015) bij deze faculteit. 

Projecten

2021-2025: The H2020 ODECO project: Towards a sustainable Open Data Ecosystem (ODECO) www.odeco-research.eu  

2020-2023: The H2020 Trusted Secure Data Sharing Space (TRUSTS) project: a data sharing platform for secure, trustworthy, and GDPR-compliant data exchanges. Home - TRUSTS (trusts-data.eu)

2019-2022: The H2020 Twinning Open Data Operational (TODO) project todo-project.eu

2015-2018: The H2020 VRE4EIC project: A Europe-wide Interoperable Virtual Research Environment to Empower Multidisciplinary Research Communities and Accelerate Innovation and Collaboration www.vre4eic.eu

2011-2014: The FP7 ENGAGE project: An Infrastructure for Open, Linked Governmental Data Provision towards Research Communities and Citizens

Expertise

Mijn onderzoek richt zich op open data. Open data staan centraal bij het onderzoek naar wereldwijde maatschappelijke problemen. Enorme hoeveelheden en vele verschillende typen open data zijn nodig om vele complexe maatschappelijke problemen beter te begrijpen, waaronder klimaatverandering, migratie, gezondheidszorg, de energietransitie, mobiliteit en andere maatschappelijke problemen wereldwijd. 

 

Door verschillende typen open data te combineren (opengesteld door overheden, bedrijven, onderzoekers en burgers) uit verschillende disciplines en domeinen kunnen verschillende actoren nieuwe innovatieve inzichten verkrijgen die essentieel zijn voor het aanpakken van maatschappelijke problemen. Dit vereist echter dat meer relevante data openlijk worden gedeeld en de implementatie van mechanismen om deze data beter vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar (FAIR) te maken.

 

Het openlijk delen en vervolgens hergebruiken van open data door anderen kan worden gestimuleerd door gebruik te maken van geschikte infrastructurele en institutionele arrangementen. Het doel van mijn onderzoek is tweeledig:

- Ten eerste wil ik de rol van infrastructurele en institutionele arrangementen begrijpen in het stimuleren van het openstellen en hergebruiken van open data in specifieke contexten.

- Ten tweede heeft mijn onderzoek tot doel om theorie voor het implementeren van infrastructurele en institutionele arrangementen in deze specifieke contexten te ontwikkelen en testen.

 

Voor mij persoonlijk is de behoefte aan open data een essentiële drijvende kracht voor het uitvoeren van open data onderzoek. Uiteindelijk kunnen we met behulp van relevante en gecontextualiseerde infrastructurele en institutionele arrangementen nieuwe inzichten verkrijgen en bijdragen aan wetenschappelijke kennis die oplossingsrichtingen biedt voor verschillende maatschappelijke uitdagingen. Ik zie het als mijn missie om ervoor te zorgen dat het openlijk delen en hergebruiken van open data de standaard wordt in plaats van de uitzondering.

Prijzen

Lees meer

Expertise

Publicaties

Media

Prijzen

  • 2023

    Outstanding Paper Award 36th Bled eConference

    The Bled eConference has been a platform for pioneering research papers since 1988, and its Outstanding Paper Award honors academic quality, relevance to practices, and ambition for eCommerce advancement.

Nevenwerkzaamheden