Ir. A. (Asvin) Sajeev Kumar

Ir. A. (Asvin) Sajeev Kumar

Profiel

Biografie

Asvin komt uit Kochi, een stad in het zuiden van India. Hij behaalde zijn Bachelor of Technology (B.Tech) graad in Chemical Engineering aan het National Institute of Technology, Raipur, India, in 2017. Hij voerde zijn bachelorscriptie uit over het onderwerp “Ontzilting van brak water met behulp van energie-efficiënte capacitieve deïonisatie (CDI) technologie" met Dr. Prabir Ghosh. Vervolgens behaalde hij in 2019 zijn Master's degree (M.Sc) in Sustainable Energy Technology, gespecialiseerd in biomassa, zonne- en opslagtechnologieën, aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Hij voerde zijn masterscriptie uit over het onderwerp “Modelling van Multi -Tubulaire vast-bed reactor for Fischer-Tropsch-synthese om synthetische ruwe olie te produceren met syngas verkregen uit de werk-stijgende gassen van een geïntegreerde staalfabriek” met Prof. dr. Wiebren de Jong, in samenwerking met Tata Steel Nederland B.V. Vervolgens sloot hij zich in 2020 als PhD student aan bij de Large-Scale Energy Storage groep van de TU Delft en richt zich op de “Integratie van elektrochemische CO2-reductie reactor in een proces systeem” met Prof. dr. Wiebren de Jong en Dr. Ruud Kortlever. Zijn onderzoek richt zich voornamelijk op de selectie van oplosmiddelen voor efficiënte elektrochemische CO2-reductie, impact van grondstoffen en elektrolytverontreinigingen op reactorprestaties, en modellering van processystem van grootschalige reactoren voor industriële implementatie.

Lees meer

Nevenwerkzaamheden

/* */