Drs. C.A. van Wijk

Drs. C.A. van Wijk

Profiel

Biografie

 

Biografie

Drs.ir. Charlotte van Wijk (Rotterdam, 1974) is werkzaam bij de leerstoel Geschiedenis van Architectuur & Stedenbouw van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Haar activiteiten omvatten het curatorschap van een deel van de onderwijscollecties van de faculteit, waaronder de Stoelencollectie de meest prominente is. Deze betrokkenheid bij collecties bood als centraal onderzoeksthema het gebruik van collecties in het onderwijs. Onder haar educatieve activiteiten valt ook het begeleiden van scripties over verschillende onderwerpen die uit de collecties zijn afgeleid, waarmee het gebruik ervan in onderwijs en onderzoek wordt bevorderd.

Lees meer

Onderzoeksinteresses

Drs.ir. Charlotte van Wijk (Rotterdam, 1974) is employed at the Chair of History of Architecture & Urban Planning of the Faculty of Architecture and the Built Environment at TU Delft. Her activities include the curatorship of some of the faculty’s teaching collections, among which the Chair Collection is the most prominent. This involvement with collections provided as a central research theme the use of collections in education. Her educational activities include tutoring of thesis papers on various subjects derived from the collections, promoting their use in education and research. 

Meer onderzoeksinteresses

Publicaties

Nevenwerkzaamheden