Drs. C.A. van Wijk

Drs. C.A. van Wijk

Profiel

Biografie

Drs.ir. Charlotte van Wijk (Rotterdam, 1974) is werkzaam bij de leerstoel Geschiedenis van Architectuur & Stedenbouw van de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Haar activiteiten omvatten het curatorschap van een deel van de onderwijscollecties van de faculteit, waaronder de Stoelencollectie de meest prominente is. Deze betrokkenheid bij collecties bood als centraal onderzoeksthema het gebruik van collecties in het onderwijs. Onder haar educatieve activiteiten valt ook het begeleiden van scripties over verschillende onderwerpen die uit de collecties zijn afgeleid, waarmee het gebruik ervan in onderwijs en onderzoek wordt bevorderd.

Biografie

 

Lees meer

Nevenwerkzaamheden