C. (Christian) Siemes

C. (Christian) Siemes

Profiel

Biografie

Ik heb geodesie gestudeerd aan de Universiteit van Bonn in Duitsland, waar ik in april 2004 mijn ingenieursdiploma (Dipl.-Ing.) en een onderscheiding van de Duitse Vereniging voor Landmeetkunde (DVW – Deutscher Verein für Vermessungswesen) ontving voor goede en snelle studies . Ik verbleef aan de Universiteit van Bonn om onderzoek te doen naar satellietgeodesie. Na mijn promotie in april 2008 ben ik naar de TU Delft verhuisd om als postdoctoraal onderzoeker mijn onderzoek naar satellietgeodesie voort te zetten. In januari 2010 begon ik te werken als research fellow voor de European Space Agency bij ESTEC in Noordwijk, Nederland. In november 2011 werd mijn onderzoeksbeurs omgezet in een contractuele functie bij de RHEA Group, waar ik het European Space Agency bleef ondersteunen bij de GOCE en Swarm missies en bijdroeg aan de ontwikkeling van concepten voor toekomstige zwaartekrachtmissies. In september 2019 ben ik een nieuwe uitdaging aangegaan als universitair docent aan de TU Delft.

Expertise

Sinds het begin van mijn doctoraat concentreerde mijn onderzoek zich op satellietmissies gericht op het meten van het zwaartekrachtveld van onze planeet. Modellen van het zwaartekrachtveld vinden toepassingen in de geodesie en, aangevuld met satelliet altimetrie, maken de meting mogelijk van geostrofische oceaanstromingen, waardoor cruciale informatie wordt verkregen over het warmtetransport van de tropen naar de arctische gebieden. De GRACE missie is zo gevoelig dat zij minuscule veranderingen in het zwaartekrachtveld detecteert, veroorzaakt door smeltende ijskappen, uitputting van het grondwater, stijging van de zeespiegel en vele andere geofysische verschijnselen. Door mijn lange betrokkenheid bij de GOCE en Swarm missies heb ik uitgebreide expertise opgedaan op het gebied van operationele dataverwerking, die het volledige bereik bestrijkt, van het verwerken van ruwe instrumentmetingen tot het afleiden van dataproducten op een hoger niveau. Ik ondersteunde ook satelliet operaties door satellietmanoeuvres voor te bereiden om de instrumenten aan boord te kalibreren en bedacht methoden voor het ontwerpen van baanconstellaties voor toekomstige zwaartekrachtveldmissies. Ik heb altijd op het grensvlak van de wetenschap en de ruimtevaartindustrie gewerkt, bij voorbeeld door het coördineren van datakwaliteitswerkgroepen, waarin wetenschappers en instrumentaanbieders samenwerken om de kwaliteit van de dataproducten die de European Space Agency publiceert te verbeteren. Door de jaren heen heb ik mij ontwikkeld tot een specialist in versnellingsmeters die ook gebruikt kunnen worden voor het afleiden van thermosfeerdichtheid en windsnelheid, wat mijn onderzoeksfocus is sinds ik begon aan de Technische Universiteit Delft. Ondersteund door een uitstekend team onderhoud ik 's werelds meest complete database met hoge-resolutie thermosfeerdichtheidswaarnemingen, afgeleid van nauwkeurige accelerometergegevens.

Lees meer

Publicaties