D.H.G. Somers

D.H.G. Somers

Profiel

Biografie

Dirk Somers (°1976)

studeerde architectuur in Antwerpen en Milaan en behaalde het diploma Stedenbouw en Ruimte-lijke ordening in Leuven.
In 1999 wordt hij Jonge Vlaamse Ontwerper in het kader van de eerste Meesterproef van de Vlaams Bouwmeester.

In 2001 richt hij het bureau Huiswerk Architecten op, samen met Erik Wieërs. Als gedreven ontwerper bouwt hij met dit bureau een repertoire uit dat zowel nationaal als internationaal op bijval kan rekenen. Dirk Somers doceert sinds 2003 Architectonisch Ontwerpen aan de TU Delft en is sinds 2011 professor architectuurontwerp aan de Universiteit Gent. Occasioneel publiceert hij voor het tijdschrift Oase of geeft hij thematische lezingen over onderwerpen als tektoniek, materialisatie of stedelijke architectuur. In 2011 zet hij de samenwerking met Erik Wieërs stop om een nieuw kantoor op te richten: Bovenbouw Architectuur.

Bovenbouw stelde al tentoon op de Biënnale van Venetië in 2012, in de Architekturgalerie München in 2013 en in 2014 in deSingel in Antwerpen. 

Expertise

2014

Artikel “Overtuigend ontvangen. Op visite bij Asnago en Vender”, voor Oase (NL) nr.92; Lezing “Domestic Elements”, vakgroep Interiors, TU Delft; Lezing over Bovenbouw, vakgroep Architectuur, Sint-Lucas Architectuur, Gent; Dubbellezing met Fredi Fischli & Niels Olsen voor UP at La Loge, Brussel; Voordracht over continuïteit in de Europese architectuur naar aanleiding van opening van de Pasticcio tentoonstelling in de Singel, Antwerpen; Dirk Somers neemt deel aan een conferentie over Renovatiecultuur georganiseerd door Stadtbaukultur, Geisenkirchen (DE);

2013

Lezing over John Soane, “Landscapes of Archi- tecture”, vakgroep Interiors, TU Delft;
Dirk Somers maakt deel uit van de internationale jury van de Euregionale Architectuurprijs 2013 in Hasselt; Ontwerpend onderzoek over de transitie van het gebiedsgericht beleid bij de Vlaamse Landmaatschappij ism AWB; Lezing over Bovenbouw aan de Technische Universiteit Kaiserslautern georganiseerd door de Wüstenrot Stiftung; Dirk Somers neemt samen met Marcel Smets en Francis Strauven deel aan een debat onder leiding van Bart Verschaffel, over het werk van bOb Van Reeth; Lezing over Bovenbouw aan de Universität der Künste Berlijn; Lezing over Asnago en Vender, UGent; Lezing over Bovenbouw op uitnodiging van de Architectural Association of Ireland, Dublin; Lezing over Bovenbouw in Z33, Hasselt.

2012

Essay voor monografie over Sergison Bates architects, Buildings; Deelname aan het architectuursalon, georga- niseerd door het VAi in het Flanders house, Londen; Lunch lecture over Villa Müller van Adolf Loos, TU Delft; Essay voor Jaarboek Architectuur Vlaanderen n°10 uitgebracht door het VAi; Lezing met Paul Shepheard “Hoe maken we Europa II?” in samenwerking met Antwerp Ar- chitects, het VAi, Stroom en Artesis Hogeschool Antwerpen; Lezing “Herneming, realisme en specificiteit”, ArtEz, Hogeschool voor Kunsten.

2011

Jurylid van de Rotterdam Architectuurprijs (dec.); Oprichting Bovenbouw Architectuur (okt.); Aangesteld als professor Architectuurontwerp, fac. Ingenieurswetenschappen en Architectuur, vakgroep Architectuur en Stedenbouw, UGent; Redactielid Jaarboek Architectuur Vlaanderen i.o. van het Vlaams Architectuur instituut; Expert architectuur voor de studie “Wonen in Vlaanderen” i.o. van Architecture Workroom Brussels en het team Vlaams bouwmeester; Deelname aan het symposium „What’s up and where?“ geörganiseerd door de Bund Deutscher Architekten aan de TU, München; Lezing met als thema ‘Constructing facades’ in de reeks Lunch Lectures, TU Delft.

2010

Geselecteerd deelnemer voor het ontwerpend onderzoek naar de Brede School ‘De Laren’ in opdracht van de gemeente Almere en Mevrouw Meijer; Begeleider Architectuur Explore Lab voor de studenten Lilith van Assem, Elsbeth Ronner en Lieke Van Hooijdonck, nominatie Archiprix 2011; Lezing met als thema ‘Bottom up urbanism’ in het atelier van docent Paul Vermeulen, TU Delft; Lezing “Architecture as the art of portrayal”, Londen Metropolitan University; Lezing “Architecture as the art of portrayal”, Rotterdam Berlage Institute; Lezing “Architecture as the art of portrayal”, Teheran; Lezing “Architecture as the art of portrayal”, Technische Universität München; Lezing over de wedstrijdinzending Giels Bos in de reeks “Pecha Kucha”, de Warande in Turnhout.

Lees meer