F.M. Welle Donker PhD

F.M. Welle Donker PhD

Profiel

Onderwijs

  • M.Sc. Geomatics gastdocent "Accessibility of Public Sector Information".

Projecten

Projecten zoals beschreven bij "Projecten". De projecten in de afgelopen jaren waren:

  • Maatschappelijke Kosten-baten analyse open data (2016-17). Onderzoek i.o.v. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de maatschappelijke kosten en baten van het beschikbaar stellen van high value-data op verschillende kwaliteitsniveaus. Naast een internationaal vergelijkend literatuuronderzoek over de kosten (ontsluitingskosten, infrastructuurkosten en operationele kosten) en baten (maatschappelijke en economische impact) zal een maatschappelijke kosten-batenanalyse worden gemaakt van een aantal high value-datasets.

  • RIVM open data (2016). Onderzoek i.o.v. RIVM naar het ontwikkelen van een beslisboom open data en ontsluitingsstrategieĆ«n voor open data. De beslisboom open data biedt een leidraad voor de juridische afwegingen die gemaakt moeten worden om informatie als open data te kunnen publiceren. Het RIVM heeft een brede publieke taak en genereert een grote hoeveelheid heterogene en domein-overschrijdende informatie, zoals informatie gerelateerd aan volksgezondheid, infectieziekten, het milieu, maar ook data gerelateerd aan genetische bronnen. RIVM-data vallen daarom onder een uitgebreid wettelijk kader. In de beslisboom open data kunnen dan ook zes beslisbomen worden onderscheiden. 

  • Duurzame businessmodellen voor open data; onderzoek naar duurzame businessmodellen voor aanbieders van open data (2014). Onderzoek i.o.v. het Kadaster en TNO naar businessmodellen voor organisaties die een (groot) deel van hun financiĆ«n zelf moeten genereren. Het aanbieden van open data, en de daarmee weggevallen inkomsten, kunnen een negatief effect hebben op het duurzaam beschikbaar stellen van hoogwaardige data.  

  • De stand in Opendataland: een beoordelingsraamwerk om vast te stellen hoe het staat met open data in Nederland en wat kan er beter (2013-16). Onderzoek i.o.v. ICT Doorbraakproject Open Geodata. Het beoordelingsraamwerk is in 2016 opnieuw toegepast om de stand in opendataland in 2016 te kunnen vergelijken met die in 2014.  

  • Promotie onderzoek ā€œFrom access to re-use: a userā€™s perspective on public sector information availabilityā€ (2009-2016).


Expertise

 Onderzoek

In de laatste jaren is er een trend waarneembaar om data zonder kosten en gebruiksbeperkingen beschikbaar te stellen als open data voor(her)gebruik voor een ieder. Naast overheden beginnen een aantal bedrijven ook een open databeleid te implementeren. Open databeleid kan leiden tot een aanzienlijke reductie in transactiekosten, verhoging van de klanttevredenheid en een verbetering van de data-kwaliteit. Maar open databeleid implementeren brengt ook kosten en inspanning met zich mee voor de data-aanbieder. Bovendien bestaat er bij de data-aanbieder grote onzekerheid over de mogelijke gevolgen van open data. Het onderzoek richt zich op het inrichten van open data-beleid en het monitoren van de effecten van de implementatie van een open data beleid. Met indicatoren zullen de effecten van een open data-beleidswijziging zowel kwantitatief als kwalitatief worden gemeten.

In 2016 heeft Frederika haar promotieonderzoek afgerond op het gebied van toegankelijkheid en hergebruik van (overheids)geo-informatie voor burgers en voor bedrijven die toegevoegde waarde producten willen ontwikkelen. Hierbij werden aspecten in beschouwing genomen zoals juridische aspecten, financiĆ«le aspecten (business modellen), en organisatorische aspecten. De nadruk van het promotieonderzoek getiteld ā€œFrom access to re-use: a userā€™s perspective on public sector information availabilityā€ lag op hergebruik van overheidsinformatie vanuit een gebruikersperspectief.

Biografie

Dr.ir. Frederika Welle Donker is als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum open data van de Technische Universiteit Delft. Haar huidige onderzoek is gericht op de economische en bestuurlijk-juridische aspecten van open data.  

Lees meer

Publicaties

Nevenwerkzaamheden