Dr. G. (Giacomo) Marangoni

Dr. G. (Giacomo) Marangoni

Profiel

Biografie

[Automatisch vertaald]

Giacomo Marangoni trad in 2022 in dienst bij de Faculteit Technologie, Beleid en Management als assistent-professor. Daarvoor werkte hij bij de afdeling Management Engineering aan de Polytechnische Universiteit van Milaan (Italiƫ). Daar voltooide hij in 2017 zijn PhD, waarbij hij modellen ontwikkelde ter ondersteuning van duurzame energie-investeringsbeslissingen in onzekerheid, gevolgd door een post-doc aan de Penn State University, VS, over risicomanagement in verband met klimaatverandering.

Zijn onderzoek draait om Integrated Assessment Models (IAM's) en hoe deze kunnen bijdragen aan een effectief klimaatbeleid. Hij heeft gepubliceerd over onderwerpen als multi-objectieve optimalisatie en onzekerheidsanalyse van mitigatiestrategieƫn, haalbaarheid van schone energietransitie, koolstofarme scenario's, energiebesparing, technologisch leren en klimaatongelijkheid. Zijn onderwijs is gericht op energie-economische modellering, hernieuwbare energiebronnen en big data-analyse voor het oplossen van maatschappelijke uitdagingen.

Giacomo Marangoni is momenteel betrokken bij het thema Governance van het TU Delft Climate Action Programme (CAP). In zijn werk bij TPM en binnen CAP wil hij verder onderzoeken hoe robuust modelgebaseerd klimaatbeleid kan worden ontworpen, waarbij goed rekening wordt gehouden met conflicterende milieu- en economische doelstellingen, ethische bezwaren en grote onzekerheden.

Lees meer

Nevenwerkzaamheden