Dr.ir. G. (Geertje) Slingerland

Dr.ir. G. (Geertje) Slingerland

Profiel

Biografie

Geertje Slingerland maakt deel uit van het Participatory Systems initiatief van de TU Delft en promoveerde in deze groep. Haar promotieonderzoek bestudeerde verschillende benaderingen voor placemaking: het verbinden van burgers met elkaar en met hun leefomgeving in stedelijke omgevingen. Ze presenteert een raamwerk voor participatieve placemaking, ondersteund door zes casestudies in Rotterdam, Den Haag en Cork (Ierland).

Expertise

Met een achtergrond in Interaction Design onderzoekt Geertje graag hoe ontwerpen kan bijdragen aan positieve gedragsverandering van mensen, en uiteindelijk systemische verandering in de samenleving. Haar expertise omvat co-design, participatief ontwerp, stedelijke gemeenschappen, kwalitatief onderzoek, research-through-design, empowerment van burgers en betrokkenheid. Haar onderzoek gaat over de slimme en sociale stad en omvat co-design met burgers, digitale technologie en placemaking.  Geertje gebruikt in haar onderzoek altijd een participatieve benadering en werkt dus zoveel mogelijk samen met bewoners en lokale organisaties uit de context. Ze onderzoekt speelse, creatieve en digitale benaderingen om verschillende soorten bewoners te betrekken bij de (grote) uitdagingen van hun buurt en stad.

Lees meer

Publicaties

Media