Dr.ir. H. (Helma) Torkamaan

Dr.ir. H. (Helma) Torkamaan

Profiel

Profiel

Helma is een assistent-professor in AI voor gezondheidssystemen in de sectie Systems Engineering van het departement Multi-Actor Systems. Ze promoveerde op de toepassing van recommender systemen in het gezondheidsdomein in de Interactive Systems groep aan de Universiteit van Duisburg-Essen, Duitsland. Daarvoor behaalde ze haar master in computerwetenschappen aan de Universiteit van Bonn en deed ze ervaring op in de industrie.

Onderzoek

Een aanzienlijk deel van Helma's recente achtergrond bestaat uit betrok onderzoek op het gebied van mobiele gezondheid, gezondheidsaanbevelingssystemen en Human-Computer Interaction (HCI). Ze ontwikkelt systemen en oplossingen met behulp van een zeer interdisciplinaire en collaboratieve benadering van technologieontwerp waarbij instrumenten, technieken, middelen en perspectieven uit de informatica, psychologie, het bedrijfsleven en de gezondheidszorg worden betrokken. Dit proces houdt rekening met de behoeften, tevredenheid en emotionele ervaringen van zowel meerdere belanghebbenden als eindgebruikers. 

Helma's onderzoek is gericht op: Het ontwikkelen van oplossingen voor uitdagingen die inherent zijn aan de complexe aard van gezondheidssystemen; Het ontwikkelen van de toekomst van technologie-ondersteund mentaal en fysiek welzijn; Het ontwerpen van mensgerichte gepersonaliseerde interactieve systemen om gebruikers mondiger te maken en verschillende gebieden te verbeteren, zoals gezondheid, affect, gedragsverandering en het met plezier voltooien van taken; Het creëren van technologieën en hulpmiddelen die een beter begrip, modellering en voorspelling van menselijk gedrag en behoeften ondersteunen; en Het evalueren van deze AI-gedreven oplossingen op verantwoorde wijze en naar behoren rekening houdend met hun individuele, mentale, ecologische en maatschappelijke uitdagingen en effecten op lange termijn.

Lees meer

Publicaties

Nevenwerkzaamheden