Prof.mr.dr. J.A. (Hans) de Bruijn

Prof.mr.dr. J.A. (Hans) de Bruijn

Profiel

ExpertiseHans heeft in de loop der jaren een brede onderzoeksagenda ontwikkeld, waarbij de belangrijkste thema’s zijn:
- Beleidsinstrumenten van de overheid  - Netwerken en procesmanagement  - Prestatiemeting in de publieke sector -bManagement van professionele organisaties  - Impact assessment, het gebruik van wetenschappelijke kennis voor beleid   - Handhaving en inspectie  -  Framing, het politieke debat en de politieke toespraak  -  De rol van onderzoekscommissies   
De belangrijkste toepassingsdomeinen: - Grote infrastructurele projecten  - Data-privacy  - Water en waterveiligheid  - Transport  - Stedelijke ontwikkeling

Hans de Bruijn verzorgt onderwijs in een aantal masterprogramma’s, de belangrijkste zijn  Engineering and Policy Analysis, Complex System Systems Engineering and Management, Management of Technology. Daarnaast verzorg hij twee leiderschapsvakken in het honours programma van de TU Delft en verzorgt hij een aantal colleges in de bachelor Technische Bestuurskunde.   
Internationaal geeft hij onder andere college aan de Graduate School van de Politecnico di Milano, aan de Alta Scuola Politecnico (honours programma van de technische universiteiten Milaan en Turijn), in het Challenge programma van de IDEA League en eerder aan onder andere UCL London, de Technische Universiteit Aken, en ETH Zürich. 

Hans verzorgt/ verzorgde ook leiderschapstrainingen voor practitioners, onder andere voor de Shell Project Academy, Trafikverket in Zweden, de Herti School of Governance, the Konrad Adenauer Stiftung.

De onderwerpen van zijn onderwijs zijn in lijn met zijn onderzoeksagenda. Daarnaast verzorgt hij vaardigheden trainingen, voor zowel studenten als practitioners - onder andere over onderhandelen, pitchen en debatteren.

Biografie

Hans de Bruijn studeerde politieke wetenschap en Nederlands recht aan de Universiteit Leiden en promoveerde op een bestuurskundig proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is sinds 1999 hoogleraar bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft, Faculteit Techniek, Bestuur en Management. Hij is visiting professor aan de Politecnico di Milano en was dat eerder aan ETH Zürich. 

Bestuurlijke rollen

– 2020-heden Lid begeleidingscommissies Covid-19, Onderzoeksraad
– 2019-heden Lid van de Commissie Sectorplannen Sociale en Geesteswetenschappen
– 2016-heden Lid van de Academic Council IDEA League Challenge Program
– 2015-heden Voorzitter Discipline-overleg Bestuurskunde
– 2014-2020: Lid van het Bestuur van het Domein Sociale en Geesteswetenschappen, NWO, Den Haag (in 2020: interim-voorzitter)
– 2020 Interim-lid van de Raad van Bestuur van NWO
– 2016-2018: Vice-decaan Faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU Delft
– 2011-2018 Voorzitter Afdeling Multi Actor Systemen, Faculteit Techniek, Bestuur en Management, TU Delft
– 2015-2020: Lid van de Raad van Advies van VerDus, nationaal onderzoeksprogramma over slimme en duurzame steden
– 2012-2016: Lid van het bestuur van de Netherlands Institute of Governance (onderzoekschool bestuurskunde)
– 2010-2014 Lid van de Raad van Toezicht van Sioo

Eerder onder andere

– Programmadirecteur Governance, Netherlands Institute for City Innovation Studies (NICIS, nu: Platform 31) 

– Auditor European Association for Public Administration (review of European programs) 

– Lid en voorzitter visitatiecommissie onderwijs bestuurskunde 

– Lid onderzoeksteam Parlementaire Enquête Grote Infraprojecten 

– Directeur Onderwijs, Faculteit TBM 

– Directeur Onderzoek, Faculteit TBM

– Lid Commissie verkiezingsprogramma en strategische taskforce CDA 

– Lid onderzoekscommissie bouw stadion ADO Den Haag 

– Co-decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur 

– Lid Adviesraad AVG Groep 

– Lid visitatiecommissie Nederlandse rechtbanken en hoven

Publicaties

Belangrijkste publicaties

Handhaving. Het spel tussen inspecteur en inspectee, Den Haag: Boom (2019), 2e druk. Samen met Ernst ten Heuvelhof

Framing, over de macht van taal in de politiek, Amsterdam: Atlas Contact (2018), 12e druk 

Management in Netwerken, Den Haag: Boom (2017), 4e druk. Samen met Ernst ten Heuvelhof.

Procesmanagement. Over proces-ontwerp en besluitvorming (2017), 4e druk Management en professionals, Den Haag: Boom (2016). Samen met Ernst ten Heuvelhof en Roel in 't Veld

Een gemakkelijke waarheid. Waarom we niet leren van onderzoekscommissies, Den Haag: NSOB (2007)

Prestatiemeting in de publieke sector, Den Haag: Boom (2006), 2e druk


Lees meer

Publicaties

Media

Meer media

Nevenwerkzaamheden