Ir. J. Sinke

Ir. J. Sinke

Profiel

Expertise

De expertise van Jos is het multidisciplinair benaderen van uitdagingen die te maken hebben met de fabricage in de luchtvaart- en ruimtevaartindustrie: het ontwikkelen van processen waarbij gelijktijdig het materiaal en de vormgeving wordt meegenomen. Zijn overzicht over fabricage processen en materialen stelt hem in staat problemen te analyseren en te onderzoeken, ideeën te gebruiken van het ene domein in het andere en oplossingen te genereren waarbij kwaliteit, nauwkeurigheid en duurzaamheidsaspecten in verwerkt zijn.

Biografie

Jos Sinke studeerde af bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft in 1986. Sinds die tijd is hij werkzaam bij die faculteit, in het bijzonder bij de afdeling "Aerospace Structures and Materials". Hij is universitair docent (Assistant Professor) in de leerstoel  "Aerospace Manufacturing Technologies". 
Hij heeft expertise ontwikkeld op het gebied van de verwerkingseigenschappen en fabricage processen van lichtgewicht metaal legeringen, hybride materialen zoals Vezel-metaal laminaten en vezelversterkte composieten. 
Tijdens zijn loopbaan heeft hij aan vele projecten meegewerkt. Sommige projecten richten zich op de maakbaarheid van metaalplaat onderdelen, andere op het ontwikkelen van fabricage technieken voor "Tailor Made Blanks". Ook voor vezel-metaal laminaten heeft hij meegedaan aan vele projecten gerelateerd aan de fabricage van onderdelen van deze materialen, o.a. voor de ontwikkeling van GLARE ten behove van de Airbus A380. De laatste tijd is zijn aandacht meer gericht op de ontwikkeling van technieken voor versterkte composiet materialen, in het bijzonder voor thermoplastische composieten. 
Door zijn ervaring en onderzoek aan diverse materiaalgroepen heeft hij een overzicht over vele fabricage methoden behorend bij verschillende materiaalgroepen. Dit maakt het interessant om allerlei analo gieën tussen dergelijke groepen te onderzoeken. Een ander onderwerp van zijn aandacht is de nauwkeurigheid die voortkomt uit het maken van onderdelen, daarmee voorsorterend op automatische samenbouw processen. 
Naast zijn onderzoek is hij ook betrokken bij het onderwijs. Zo geeft hij diverse college in de Bachelor en in de Master opleidingen, begeleidt hij een aantal MSc- en PhD-studenten, en is hij betrokken in diverse commissies.  Tot slot is hij ook coordinator van het Honours Programma (BSc en MSc) van de faculteit.

Belangrijkste publicaties

1.      Sinke, J., Feasibility of tailoring of press formed thermoplastic composite parts, Proceedings of the 21st International ESAFORM Conference on Material Forming, ESAFORM 2018.

2.      Abouhamzeh, M., Sinke, J., Jansen, K.M.B., Benedictus, R. , Closed form expression for residual stresses and warpage during cure of composite laminates, Composite Structures 133, 2015, pp. 902-910

3.      Abouhamzeh, M., Sinke, J., Benedictus, R., Investigation of curing effects on distortion of fibre metal laminates,  2015, Composite Structures122, pp. 546-55

4.      Sinke, J., Zadpoor, A. A., , Benedictus, R., 2011, “Tailor-made blanks for the aerospace industry”, in Tailor Welded Blanks for Advanced Manufacturing, Edited by Kinsey, B. L. and Wu, X., Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, UK

5.      Zadpoor, A.A., Sinke., J., Benedictus, R., The mechanical behavior of adhesively bonded tailor-made blanks, 2009, Int. J. of Adhesion & Adhesives, Vol. 29(5), pag. 558-571

6.      J. Sinke, Development of Fibre Metal Laminates, Concurrent Multi-scale Modeling and Testing, Int. Journal of Material Science, Volume 41, number 20, October 2006, p. 6777-6788

7.      J. Sinke, Manufacturing of GLARE Parts and Structures , Applied Composites Materials 10, pag. 293-305, 2003.

Lees meer

Publicaties

Nevenwerkzaamheden