Prof.dr.ir. L.J. (Lucas) van Vliet

Prof.dr.ir. L.J. (Lucas) van Vliet

Profiel

Biografie

Het College van Bestuur van de Technische Universiteit Delft heeft per 1 januari 2021 professor Lucas van Vliet benoemd tot decaan van de Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI).

Lucas van Vliet studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft en promoveerde in 1993 cum laude met als specialisatie de ontwikkeling van digitale beeldanalysemethoden. Vervolgens trad hij toe tot de toenmalige faculteit Technische Natuurkunde van de TU Delft.

In 1996 ontving Van Vliet een persoonlijke talentbeurs van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij verrichtte zowel fundamenteel als toegepast onderzoek op het gebied van multidimensionale beeldverwerking, beeldanalyse en beeldherkenning en is (co)auteur van meer dan 200 peer-reviewed publicaties. Hij begeleidde meer dan 60 promovendi naar hun doctoraat.

In 1999 werd Van Vliet benoemd tot hoogleraar en Antoni van Leeuwenhoekhoogleraar aan de TU Delft. Naast het geven van verschillende cursussen in digitale beeldverwerking en signalen en systemen gedurende tientallen jaren, was hij lid van de opleidingscommissie (2000-2003) en was hij voorzitter van de examencommissie (2007-2013). Van januari 2009 tot december 2016 was hij hoofd van de afdeling Imaging Physics en groepsleider van de Quantitative Imaging Group. Van Vliet was van mei 2016 tot eind 2020 decaan van de Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Als Medical Delta hoogleraar combineert hij sinds 2012 zijn functie in Delft met zijn rol als hoogleraar Multidimensionale Beeldanalyse aan de Universiteit Leiden. Hij was voorzitter van het TU Delft Health Initiative vanaf de oprichting in 2009 tot maart 2017 en was van 2015 tot 2017 voorzitter van Medical Delta’s triple helix programmacommissie. In 2019 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Van Vliet bekleedt verschillende nevenfuncties, onder meer in de raden van toezicht van Holland Proton Therapy Centre (Holland PTC), de Bioprocess Pilot Facility B.V. (BPF) en Planet B.io. Hij is tevens bestuurslid van drie stichtingen: het Universiteitsfonds Delft (2016-), Stichting ERR-fonds (2009-) en de Stichting Nanoscience Delft (2016-). Als voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Patroonherkenning en Beeldanalyse (NVPHBV, 2003-2009), zit hij in het bestuur van de International Association for Pattern Recognition (IAPR, 2003-). Van Vliet was voorheen tevens bestuurslid van de Nederlandse onderzoeksschool Advanced School for Computing and Imaging (ASCI, 2004-2013).

Publicaties en citaties

Lees meer

Publicaties

Media

Meer media

Nevenwerkzaamheden